Статии
10/07/2006
Един от големите плюсове за обикновенния гражданин в Германия е добрата защита на потребителите...
...в България едва сега започват първите опити да се регламентират нещата законодателно и да се дадат някои права на потребителите ... Consumers protection in Bulgaria...
15/06/2006
Възможен сценарий...след 180 дни
..Това събитие ще донесе ново развитие в живота на нашите компании, което по значимост бихме сравнили с годините след 1990, довели до ренесанса на предприемаческия дух в България... Bulgaria in EU - 180 days left...
31/05/2006
Дефиницията за клъстер на Майкъл Портър (1998)
Клъстерите са фирми и асоциирани институции, намиращи се в географска близост в определена област, свързани от общото между тях и допълващи се... And the clusters are...
15/05/2006
Знаете ли, че...
..изложението BGate, което ще се проведе от 5 до 7 октомври 2006 г. в София е единствената алтернатива за професионалистите в сферата на облеклото и текстила... News from Bulgaria and other countries...
30/04/2006
За детските облекла
Един от начините да установим контакт с потребителите е да им покажем, че не искаме да им вземем само парите, но и се грижим за тях... For the children'c clothing...
31/03/2006
Различните идеи
Ще започнем този материал с една мисъл на Джилберт Честертън - "Аз дължа моят успех на това, че винаги съм се вслушвал с уважение във всеки добър съвет, но след това съм правил точно обратното"... The different ideas...
28/02/2006
Да изучим шведите
За да разберете какво им е необходимо на шведите не изучавайте продуктите, които се намират в магазините...How to understand the needs ...
28/02/2006
Казано
Бранда за компанията е като репутацията на един човек. Ти печелиш репутация с опит да направиш трудните неща добре... Sayings...
14/02/2006
Консорциум в действие
Имахме възможност да споменем на читателите на "Извори" за възможностите, които дава консорциума като организация на фирми...Consortium in action...
14/02/2006
Добра производствена и търговска практика
Един пример за добра търговска и производствена практика е финландската фирма Marimekko...Good practise from Finland...
[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]
© 2006 Tune - In Всички права запазениs