English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Февруари 2018

В информационното общество предимство имат компаниите, които имат необходимият човешки ресурс за осъществяване на своите цели. България не прави изключение от този феномен. Информацията навлезе в нашия живот и бизнес неусетно, независимо дали го осъзнаваме това или не. Днес никой бизнес не може да бъде конкурентноспособен, ако не следи и анализира информационните потоци, касаещи сектора, в който оперира. Редица софтуерни приложения излизат в помощ на бизнеса за обработка на тази информация, но човешкия фактор се оказва решаващ. При търговия по правилата на Световната Търговска Организация (СТО), при възможността да бъдат използвани едни и същи материали, едни и същи машини и технологии, единствено творчеството на хората, независимо дали е самостоятелно или екипно, може да даде конкурентно предимство. То често се изразява в ценово лидерство или продуктово разграничение, и при двата случая зависи изцяло от човешките ресурси, тяхната информираност и опит.

В световен мащаб в индустрията за мода има огромна информация предимно на английски език, както и някои други популярни езици, която се публикува и следи от модните специалисти. В България, ползващите чужди езици модни специалисти са твърде малко. Това определя недостатъчен обем на информацията и ниска конкурентноспособност на повече от компаниите.

У нас липсва пазар на литература за модния бизнес, както от български автори, така и преводна. Усилията в тази посока не са достатъчни да задоволят нарастващите нужди на потребителите или почти липсват.

Ето защо потърсихме разрешението във формулата "Отворен източник на знание". И предоставяме нашия сайт за развиване на отворен източник на информация и знание в модната индустрия.

Сайта ще продължава да публикува новини и материали, избрани от администратора, достъпни до широката публика, която ще наречем приятели на www.tune-in.info. Тази приятелска публика ще определим като "пасивен" консуматор на информация. Надяваме се, че постепенно ще привлечем членове на клуба от този кръг.

Създателят на сайта очаква, че преподаватели, студенти и практиканти ще споделят техния научен и практически опит и ще допринесат за развитието на сайта с техни материали и коментари, които ще наречем "активни" консуматори на информация. На този етап публикуването на външните материали ще става след обмен на комуникация с нас. Влизането в сайта за коментари става след регистрация и логване с потребителско име и парола. Тази функция предоставя право и за развитие на статии, написани от други членове.

Администратора си запазва право да внася уточнения по правилата, а бъдещите членове са свободни да дават предложения, които биха донесли за развитието на отворения източник.

Други материали:
Какво, за кого, кой, как, кога, къде и защо?
Станахме на две години 
Кой създаде TUNE-IN ? 
Търсят се автори-доброволци 
Една идея...10 години по-късно 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News