English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
21 Март 2018

Бих искал, наред с теорията, да представям освен добри примери от практиката и такива, които могат да послужат за „обица на ухото”. Следващата история обхваща много аспекти на нашия бизнес в т.ч. етика, партньорство, отношения с клиент, разработка на продукт,  и т.н.

Преди няколко месеца нямах възможност да доведа до край един проект, предвид предстоящето ми пътуване за Китай. Заданието бе да се изпълни поръчка от 2000 облекла готов продукт за мой дългогодишен английски клиент. На този етап не бях потвърдил поръчката и имах възможност да я откажа. Преди да направя това, се огледах и потърсих възможности да предоставя този готов бизнес на приятелска фирма и да си възвърна направените до момента инвестиции. Изборът ми падна върху една семейна фирма от Враца, с  която имах добри отношения няколко години наред. Проведох срещата със семейството, представих им готовия план за работа и сметки, в които съществуваше и перо „възвращемост на направената инвестиция за нашата фирма”  и се разделихме, за да бъде дадено нужното време за обмисляне на проекта. Не след дълго получих потвърдителен отговор, че сделката ще бъде поета и изпълнена от фирмата във Враца и това придвижи потвърждението до Англия.
 
Какво бе разпределението на задълженията по тази верига:
-английската фирма в качеството на възложител бе направила дизайна на облеклото, извършва контрол над точната разработка на продукта и накрая извършва плащането към доставчика, след като се увери в редовното изпълнение на поръчката;
-агента, т.е. аз бях финансирал поръчката до момента на прехвърлянето и към Враца, в т. ч. разработка на прототипи на облеклата,  изработката и изпращането на 60 продажбени мостри с куриер, а след прехвърлянето съдействам на възложителя и доставчика да получават своевременна информация;
-доставчика ЕТ "Анета Кръстева-Бауализ" следваше да корегира прототипите до търсените обмерни данни, да изпрати на възложителя нови мостри, след което да направи производствена серия и я изпрати на клиента за одобрение, да закупи всички материали от българските доставчици, да произведе, финишира облеклата и ги експедира на адрес на английската фирма. Накрая следва да се разплати с доставчиците, както и с агента.

Тази история би била случай от най-добрата практика, ако доставчика в лицето на г-жа Анета Кръстева бе работила професионално и етично. Ако в не-малката си търговска практика, тя бе разбрала какво значи клиент, и че няма нищо по-важно от неговите обичайни изисквания. Нейните действия и бездействия показаха, че тя не уважава клиента (и не само него), но и превърнаха тази навреме планирана и възложена поръчка в "раздразнение и разочарование" (думи на англичаните).

За да не раздразня и читателите с дълги обяснения ще обобщя грешките, които направи г-жа Анета Кръстава и техните следствия:
- игнориране опита по разработването на прототипите, чието следствие е непостигане търсените обмерни данни;
- закъснение в разработката на мостри, а следствието бе закъсняла доставка на поръчката;
- късна поръчка на материалите, което довежда до хаос в производството;
- не се изпраща производствена серия на клиента, който няма възможност нито да види, нито коментира производството, преди да стигне стоката до Англия;
- за един от моделите изпълнителя не представя мостра за одобрение и производствени мостри, и изпраща облеклата без да отговарят на зададените обмерни данни (разминаване с един размер), с разнотонни копчета;

Какво чух през това време от г-жа Анета Кръстева:
- аз лично съм работила по корекциите на обмерните данни, не може да има отклонения;
- тези хора (от Англия) са заяждат, моите облекла са хубави;
- на Анета Кръстева никой не може да прави рекламация;

Извършвайки плащане, фирмата от Англия уддържа 50% от стойността на доставения модел с най-голямо отклонение в обмерните данни, от плащането на ЕТ Анета Кръстева-Бауализ. Тя от своя страна реагира:
- той (клиента) ме окраде;
- аз съм си получила своето и за никой друг (агента) няма да се бръкна в джоба;
- какво е направил той (агента), за да получи плащане;
- от мен никой, нищо няма да вземе...

Г-жа Кръстева не може да осъзнае, че в едни двустранни или многостранни отношения освен интереси, има както отговорност, така и етика. Метаморфозата, настъпила в нейното отношение към агента бе неочаквана и грозна. Какво я накара, да се отрече от ангажимента си към дългогодишния партньор, към този, който и поднесе на тепсия готовия бизнес и осигури плащането на фактурата, след като клиента бе освободил стоката си. Очевидно количеството на парите, независимо как са придобити, има по-важно значение за Анета Кръстева от етиката.

Във фирмата на Анета Кръстева, която продава мъжки ризи с етикети "Калена" и "Баулиз" на българския пазар, очевидно не всички отдават значение на обмерните данни (като част от качеството на продукта) и не разбират защо клиента в Англия държи на тяхното спазване. За пазара в България стоката се представя на клиента "такава, каквато е".  При сгъната риза клиента може само да гадае дали ще се побере в ризата, а ако я плати той едва ли ще знае за мотото на Анета Кръстева "от мен никой, нищо няма да вземе"...
 
Анета Кръстева няма да разбере, защо хората, с които е работила до сега, ще свалят доверието си от нея, разбирайки че един ден тя ще постъпи по същия начин и с тях, когато поради нейните действия или бездействия, някой клиент и направи нова рекламация и направи фирмата несъстоятелна. 

В крайна сметка над всичко стои етиката. В днешния информационен свят не може да си 80 или 90% етичен. Има само една норма и тя е 100%.  В отношения с работници, доставчици, партньори и клиенти.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News