English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Февруари 2018

Възможно е някой да изкоментира: "какво ни засягат споразуменията между Китай и Пакистан, между САЩ и Мароко, както и много други двустранни или многостранни споразумения за свободна търговия, които се подписват през последните години.

Тези споразумения вече стават неразделна част от нашата пазарна стратегия. Със сигурност ще дойде и време, когато някои български фирми ще започнат изнасяне на производството си в други страни. Като че ли началото дадоха отново русенски фирми с изнасянето на производството си в Разград, деслокация на производството наблюдаваме и в други градове на страната. Тогава защо да не помислят и българските фирми за възлагане на поръчки в съседни страни, експорта, от които е привилигирован (вижте случая Мароко-САЩ), а вероятно и стойността на труда(ишлемето) по-ниска. Тези, които погледнат в тази посока може да се замислят дали няма да бъде изгодно да произведат в Сърбия облеклата си, поръчани от Русия, като използуват нулевото мито за сръбските текстилни стоки в Русия.

Разбира се причината за това може да бъде само конкурентно предимство и по-добри печалби. Това е причината и турските фирми поглеждат не само към производство, а и към пазарите в Централна Азия. Време е да мислим глобално, но да действаме локално.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News