English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Ноември 2017
Статии
31/03/2006
Ще започнем този материал с една мисъл на Джилберт Честертън - "Аз дължа моят успех на това, че винаги съм се вслушвал с уважение във всеки добър съвет, но след това съм правил точно обратното"... The different ideas...
15/03/2006
Срещата на двата "вида" е тази, която създава неповторимите продукти и карат потребителите да протегнат ръка към джоба си...Design and Marketing...
15/03/2006
Няколко знака, с които свързваме определени марки...How do people recognize our brand...
28/02/2006
За да разберете какво им е необходимо на шведите не изучавайте продуктите, които се намират в магазините...How to understand the needs ...
28/02/2006
Бранда за компанията е като репутацията на един човек. Ти печелиш репутация с опит да направиш трудните неща добре... Sayings...
14/02/2006
Имахме възможност да споменем на читателите на "Извори" за възможностите, които дава консорциума като организация на фирми...Consortium in action...
14/02/2006
Един пример за добра търговска и производствена практика е финландската фирма Marimekko...Good practise from Finland...
31/01/2006
Румъния е интересна именно, защото не е в Европейския съюз и разходите са все още ниски... Romania is interesting becouse ...
30/12/2005
Какви бяха нещата, които научихме през 2005 година?... The things we learned in 2005...
30/12/2005
Ще започнем с най-очакваното събитие: Остават 365 дни до възможното членство на България в Европейския Съюз... 365 days before possible Bulgarian membership in EU...
[<<] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [>>]
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News