English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
18 Февруари 2018

Ако и през тези инфарктни януарски дни за бизнеса ни, някой още не е разбрал, дали има нужда от асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил в България и дали има такава, време е да зададе няколко въпроса:
-  кой алармира обществеността и институциите за проблема с митническите документи около датата 1 януари 2007 година;
-  кой обобщи текущите проблеми на производителите и износителите на облекло и текстил в България и изготви обосновано становище;
- кой координира въпроса с европейската текстилна асоциация Euratex и респективно Европейската Комисия, за да се получи незабавно официално и компетентно мнение;
- кой застана на масата на конструктивните разговори с Министерството на финансите и Агенция Митници, за да се постигне разрешение на проблема;
- на кого може да поставите проблема си - ако в местната, регионална митница все още имат неяснота, как да придвижат документите ви по износа.
Отговорът на тези въпроси е с един адрес - Българската Асоциация на Производителите и Износителите на Облекло и Текстил (БАПИОТ).
В тази организация вероятно в момента членуват над 150 фирми от около 2500 активни фирми в България. Хората в БАПИОТ добре знаят казаното от Ралф Уолдо Емерсън преди много години:

"Една от най-красивите отплати на живота е,
че никой не може да опита да помогне безкористно на друг,
без да помогне на самия себе си."

Днес тези около 150 си помогнаха, помогнаха и на други. Дали ще дойде ден, когато и другите ще им помогнат. Със сигурност "не" ако стоят далеч от живота на БАПИОТ, далеч от проблемите на фирмите и на обществото.

Ако нашето послание е разбрано, адреса на организацията е www.bgtextiles.org.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News