English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Април 2018

Не един път сме казвали, че една от причините, бизнеса ни да е твърде емоционален е обстоятелството, че режем платове или по-точно вложени от някого пари.  Когато тези платове са наша собственост полагаме доста усилия да разгадаем неизвестните около възможността на платове да изненадват, но когато работим с материали на клиента, понякога пренебрегваме опасностите. Най-често процедираме по логиката, че клиента дава плат, кройки и технология и отговорността е изцяло негова.  Това обаче почти никога не е изрично упоменато в договорите ни с клиентите. 
Истината е, че отговорността на заангажираните в една сделка страни трябва да бъде най-вече изяснена. Това се налага, за да бъдат защитени нашите интереси при сделките за преработка на материали на клиента (СПМ), които обикновено се заплащат около две седмици след изпращане на доставката. Съвсем нормално е получателят на облеклата да провери качеството им и съответствието на обмерни данни с възложената поръчка и да  потърси отговорност, в случай  че неизправната страна е българската фирма-производител. Получателят на облеклата няма да може да търси регресен иск от нас, ако в договора са разпределени ясно отговорностите и е изрично отбелязано, че българската фирма-изпълнител не носи отговорност за скрити свойства на плата, за промени вследствие на последващо пране, за коректността на доставените кройки и други подобни случаи.
Разбира се въпроса за професионално отношение към чуждата собственост е част от нашата визитна картичка. В страниците, които оставихме зад нас писахме, че името на фирмата се създава с това, да правим трудните неща добре. Вероятно сме се замисляли, защо почти всеки месец сме посещавани от различни европейски фирми, търсещи СПМ, но твърде малко от тях опитват дори и пробни поръчки. За нашия бизнес, нещата не се уреждат с въвеждане на стандарта ISO и залепване на грамотата над бюрото на мениджъра. Историята на фирмата ни,  клиентското портфолио и демонстрацията на професионализъм във всеки участък на производството са качествата, които очакват да срещнат нашите партньори.
Сред тези партньори ще срещнем понякога  и неподготвени хора. Те не са подготвени, за да работят по начина на работа, който ние сме възприели за стандартен. Неподготвените възложители очакват от нас много услуги, те очакват да им бъдат проверени кройките, да  направим предпроизводствена мостра и т.н., но най-вече да разрешаваме всички неизяснени въпроси по начин, който няма да им създаде конфликт с крайният клиент. Трябва винаги да имаме предвид, че тези хора имат една единствена цел. Да запазят крайният си купувач и да печелят.  Възможно е при конфликт, предизвикан от закъснение на материали и/или неспазване на обмерни данни, те да потърсят вината в производителя и да предяват рекламация, която ще ни се стори чудовищна.
И така ние попадаме в ситуацията, когато вече не разполагаме с материали на клиента и той не ни е платил последните две експедиции. Спорът, кой е отговорен за непредвидения конфликт на интереси, остава неизяснен. Трудно е да предвидим дали и съдът ще се произнесе в наша полза.
В България е наситено с фирми, които може да определим като неподготвени за работа при нашите условия. Те днес скъсват отношения с една фабрика и отиват при друга. Втората фабрика вече се е запознала с историята  на първия случай, но счита, че тази ситуация няма да се повтори с тях. Тя не само, че се повтаря, но възложителя отива при трета фирма и т.н. Изключения в това отношение не правят и немски и английски фирми. Тези фирми-възложители нямат чувство за вина. Те считат, че договарянето на бизнеса и поетия риск за финансирането на сделката е достътъчен ангажимент, поет от тях. Често те нямат персонал и условия, които да подготвят бизнеса, така както ние го желаем. Те виждат бизнеса под различен ъгъл.
Понякога неподготвените купувачи търсят и неподготвени агенти, които да застанат между тях и производителя. Фирмата "Дж.Ес.М.", възложител на поръчки за мъжки панталони, потърсила услугите на нови производители, след като две фирми производители остават с неизплатени доставки за 200 000 лева. Само няколко телефонни разговори обаче и след споделена информация между колеги, хода на тази фирма да намери нови "наивници" е разгадан.
Последната история е само миг от сценария, който се повтаря в кроялните и шивашките участъци на фирмите в България. В стремежа си да натоварим капацитета си, често прибягваме до контакти и сделки, за които по-късно може да съжаляваме. Избираме условия и партньори, които не водят фирмите ни до желаните резултати. Ето защо е добре, когато влизаме в нови взаимоотнешения да вземем няколко референции за новият ни партньор, нищо че е от Европейския съюз и да подготвим добър договор, който ще заведе двете участвуващи в него страни до добър край.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News