English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018

Спонтанност, Действие, Креативност. Якоб Морено прескача границите на изолирания човек и поглежда глобално към групата от хора. Той надскача строгата обвързаност с психоаналитичните теории и търси аналогията между детето и преживяванията на порастналия човек. Открива метод за достигането до заключения потенциал, без значение на пола и националноста. Открива сцената, където тялото действа за да преживее истинските, скритите емоции и мисли през ролите, които поема.

Спонтанноста е решаващ феномен, необходим за случване на това това отключване, на събуждането у човека, на каквато и възраст да е и каквито и да са неговите отношения и произход. Морено дефинира конструктивната спонтанност като "адекватна реакция на нови условия или нова рекация на стари условия". Но как всъщност се постига тази реакция? Сама по себе си спонтанноста не е достатъчна за протичане на целия творчески процес. Необходима е връзката с реалноста, с конкретната ситуация. Целта на Мореновата психотерапия според Грета Лойтц е не просто да дадем воля на спонтанноста у човека, но и тя да бъде насочена по-нататък към правилното място в него. Така че, да се интегрира разумно и цялостно в неговата способност да живее с нея по-нататък. Високата спонтанност, ако не е добре насочена се разпилява или е деструктивна. Блокираната спонтанност, не зависимо от възможностите и интелекта на индивида, не дава шанс те да се проявят. Защо това не е толкова лесно? Спонтанността е готовност за свободно действие. Блокирането на тази готовност лишава индивида от възможноста да ги изяви. Освобождаването и от друга страна, е предпоставка да действа, предпоставка за креативност и изява на човека в някаква творческа дейност...

Емилия Салмова, спец. "Артистични психо-социални практики"
Цялата статия може да видите на: http://yovko.net/download/mirrors/creativity/creativity.html

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News