English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Април 2018

Памукът е едно от най-важните растителни влакна. Почти всеки човек на земята използва памук, продукта създава поминък на 250 000 милиона домакинства по света само в ранната си производствена фаза. За милиони хора, много от тях от най-слабо развитите страни, памукът е от жизнено значение и единствената връзка към глобалната икономика. Той има много функции и е ключова суровина за облеклото ни, в козметиката, интериорното обзавеждане и изолации. Памукът е също така възобновяем естествен ресурс, но само когато го управляваме отговорно. Отглеждането на памука често упражнява стрес на природните ресурси и подкопава в дългосрочен план устойчивостта на сектора. Стопаните, отглеждащи памук е необходимо да отделят повече внимание, за да развият по-ефикасни техники за поливане, по-добри практики за управление на процеса по отглеждане и подходящо използване на пестициди и торове – за да подобрят наличностите на чиста вода, почвеното плодородие, човешкото здраве и био-разнообразието. Много фермери, отглеждащи памук, страдат от ниски доходи, липса на достатъчно финансиране, и често имат трудности да прескочат тези финансови бариери. Тези работници често са подложени на тежки условия за труд (най-вече жените) и в някои райони се наблюдава детски и принудителен труд. 

Better Cotton идва в живота извикан от вярата, че ние може да трансформираме този жизнено важен сектор, да бъде двигател на позитивна екологична и социална промяна. Ритейлъри, брандове, организации на гражданското общество, търговци, предачи, тъкачи, производители на облекло, памукопреработватели, фермери и правителства се заемат заедно да намалят негативните екологични и социални последствия от производството на памук в невиждан до сега мащаб.  Better Cotton Initiative е организация с идеални цели, която се грижи за изграждане на глобални стандарти в този сектор. Инициативата Better Cotton  (в превод „по-добър памук”) събира заедно цялата верига от доставчици от суровината до магазините в едно глобално общество посветено на развиването на Better Cotton  като устойчива стока. С подкрепянето на памуко-производителите да отглеждат памук по начин, който намалява стреса над околната среда и подобрява поминъка и благосъстоянието на производителите, инициативата се стреми да постигне дългосрочна промяна. Това е глобален подход, който предоставя решение на основното направление в индустрията за памук, включващо както малки, така и  крупни производители. Всички фермери имат ползи от развитието на Better Cotton, като по-устойчива растителна култура и стока.

По материали от сайта www.bettercotton.org 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News