Идеи
"За тези, които са видяли земята от космоса, и за стотиците и може би хилядите, които също ще имат тази възможност, опита със сигурност ще промени вашата перспектива. Нещата, които ние споделяме в нашия свят са по-ценни от тези, които ни разделят."--Donald Williams
"For those who have seen the Earth from space, and for the hundreds and perhaps thousands more who will, the experience most certainly changes your perspective. The things that we share in our world are far more valuable than those which divide us." --Donald Williams

George Bernard Shaw"Ако ти имаш ябълка и аз имам ябълка и си ги разменим и двамата ще имаме по една ябълка, но ако ти имаш идея и аз имам идея и си ги разменим, и двамата ще имаме по две идеи"  George Bernard Shaw
  
"If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas." George Bernard Shaw

Мотивация
"Всяко дълго пътуване, дори на хиляди километри, започва с една единствена стъпка". Confucius 
"A journey of a thousand miles begins with a single step". Confucius

"Помогни на другите да постигнат мечтите си и ти ще постигнеш своята мечта" --Les Brown
"Help others achieve their dreams and you will achieve yours." --Les Brown

Работа
"Изберете работата, която обичате и няма да ви се наложи да работите дори и един ден през целия ви живот" Confucius
"Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life." Confucius

"Един от начините да измерим способностите си на лидер е да измерим калибъра на хората, които избираме да ни следват" --Dennis A. Peer
"One measure of leadership is the caliber of people who choose to follow you." --Dennis A. Peer

Образование
"Образованието е твърде важно да го оставим единствено в ръцете на образователната система"--Francis Keppel
"Education is too important to be left solely to the educators." --Francis Keppel

Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет.-- Сократ

Иновация
"Иновацията често зависи от откриване неопределени и неуловими елементи, но понякога и виждане на очевидното с други очи. Милиарди любители на чай са наблюдавали силата на парата , излизаща от чайника преди James Watt да осъзнае, че тази пара може да бъде превърната в енергия." --Richard Farson
"Innovation seldom depends on discovering obscure or subtle elements but in seeing the obvious with fresh eyes. Billions of tea drinkers observed the force of steam escaping from water boiling in a kettle before James Watt realized that this vapor could be converted into energy." --Richard Farson

Наблюдение
"Истинското пътуване се получава не в търсене на нови ландшафти, а в промяна на мирогледа ни, в това да виждаме света с очите на другите."--Marcel Proust
The only real voyage consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes; in seeing the universe through the eyes of another, one hundred others -- in seeing the hundred universes that each of them sees. --Marcel Proust

Пътуване

"Истинския пътешественик няма фиксиран план за пътуване и намерения кога ще пристигне." --Lao Tzu
"A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving." --Lao Tzu

"Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием." -- Ралф Уолдо Емeрсън
"Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not." -- Ralph Waldo Emerson

"След двайсет години ще се почувстваш по-разочарован от нещата, които не си направил, отколкото от тези които си направил. Така че отвържи котвата. Отплавай далеч от сигурното пристанище. Изследвай, Мечтай и Открий." -- Марк Твен
"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover."  -- Mark Twain

Изпратете вдъхновение...

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs