English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Фирмите
Малки - това са предимно фирми, които работят или като подизпълнители на големите фирми или за вътрешен пазар, които в еднаква степен ограничават развитието им.
Средни - фирми, които са били големи и за които дните са преброени или развиващи се фирми, които имат бъдеще.
Големи фирми - някои бързоразвиващите се новосъздадени фирми вече надминават по оборот, а скоро вероятно и по численост много от бившите държавни фирми.

Чуждестранните инвеститори - след бума на гръцки и турски инвеститори, отпадането на квотите и свиването на пазара на кръглоплетеният трикотаж, през 2005 година заетите в тази група фирми намаляват. Логиката показва, че скоро трябва да видим повече западноевропейски инвеститори, за които един от възможните изходи за оцеляване е намаляване разходите за управление, дизайн и логистика.

Мезонивото
След разпада на социалистическата система от бившите държавни стопански обединения през 1991 г. се раждат:
Браншова камара на шивашката промишленост (БКШП)- председател г-жа Хилда Савчева. Членове са предимно голями приватизирани фирми.
Браншова камара на трикотажната промишленост - (БКТП) - председател Стефко Колев. Включва производители, както на линейният, така и на кръглоплетен трикотаж.
Браншова камара на вълненотекстилната и копринената промишленост - (БКВТКП) - председател г-н Георги Топчиев. Няколко силни инвеститори в този сектор показаха, че сектора може да върви и напред.
Браншова камара на памукотекстилната и конопено-ленена промишленост - (БКПТКЛП)- През далечната 1991 г. за председател е избран г-н Райко Цаков, сега отричан като такъв от някои фирми. В други документи за председател се споменава името на г-н Йордан Мирчев, но не знаем дали има редовно проведено събрание и председател.

Други организации,създадени по-късно:
Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ). Това е новото име на Асоциацията на износителите на облекло и текстил (АНИОТ), създадена през 1998 г. Членове са около 150 малки и средни фирми, а председател е г-н Петко Шишков, който оглавява една от големите фирми в сектора.
Асоциация на дружествата от леката промишленост - (АДЛП) - председател Йордан Иванов. Членове са предимно някои фирми, съществували и преди 1990 г. По някои документи намираме връзка на тази организация с КНСБ.
Асоциация на модни и текстилни дизайнери в България, основана в края на 2004 година.
Национална камара на модата (НКМ) с председател Надя Вълева, в която членуват дизейнери, модни къщи, модни фотографи и други агенции.
Българска асоциация за текстил и конфекция (БАТЕК) Учредена през 2003 година със съдействието на БСК от БКШП, БКТП, БКВКПТ и АДЛП. На ротационен принцип, за втори път е избран за председател Йордан Иванов.

Съюз на работодателите от шивашката промишленост е учреден в град Хасково. Фирмите учредители са 34, а в момента в него членуват 58 фирми от Южен централен район.
Браншови съюз на производителите от леката промишленост - Русе с около 40 члена, малки и средни фирми.с около 40 члена, малки и средни фирми.
Браншови съюз на шивашката и текстилната промишленост - Пловдив с около 25 фирми членове, малки и средни фирми с около 25 фирми членове, малки и средни фирми.
ЦС на ТПК - в него членуват няколко десетки кооперации, които се занимават и с производство на облекло.- в него членуват няколко десетки кооперации, които се занимават и с производство на облекло.
ЦС на ТПКИ - съюз на инвалидни кооперации, някои от които производители на облекло.
Съюз на глухите в България (СГБ)- също няколко производители на облекла.

Възможно е да има и други регионални структури, с или без съдебна регистрирация. За такива съюзи има сведения във Враца, Дупница, Перник, Смолян и Трявна.
Общото между всички организации е това, че липсва взаимодействие между тях. Друга характерна черта на някои от съюзите, е че председателите им са несменяеми.

Държавата
Тя няма партньор за разговори - единна работодателска организация в сектора. Две организации - БАПИОТ и БАТЕК продължават опитите да се чуе техния глас, засега поединично. В Народното събрание са избирани народни представители свързани със сектора, но винаги е липсвало силно лоби в парламента.

Заключение

При тази картина, съвсем логично е сектора да бъде лишен от условия за развитие в нормална пазарна среда, пригодена за развитие на светъл бизнес, а именно реална липса на потребителска защита, свобода за пиратска търговия, митнически измами и т.н. Няколко години преди отпадането на квотите, вноса на облекло и текстил в България бе изцяло либерализиран или по-скоро "слободилизиран".

През 2004 година излиза на бял свят документ, озаглавен "Премяна", в който се развива стратегия за развитието на сектора, подписан от почти всички гореизброени организации, в т.ч. и държавата, представена от едно правителство, което вече не е на власт и от един зам.министър, който вече не е такъв. При тази фрагментираност на сектора, документа от близо 200 страници вероятно ще последва съдбата на подобни трудове за други индустриални сектори, отлежаващи по чекмеджетата на бюрократите.

Мезонивото, разделено на интересите на малките и големите фирми, в което превес взимат отново големите фирми, очевидно няма да изиграе водещата роля за промяната. Т.е. фирмите не могат да очакват разрешение на общите си проблеми от това разпокъсано от разни интереси мезониво. Затова логично фирмите търсят други отговори в развиване на регионални съюзи, появили се през последните две години. Логиката е, ние съседите се познаваме по-добре.  Тези регионални сдружения биха могли да бъдат ефективни съюзи за задграничен маркетинг. 

Със сигурност има и пътища да се извърши консолидацията на сектора, но подхода трябва да бъде реалистичен и най-вече градивен.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News