За да просперира всяка една организация трябва да постигне и поддържа конкурентно предимство пред останалите компании. Конкурентното предимство се определя чрез постигнатия статус от една компания при завоюване на пазарни позиции, спрямо тяхната конкуренция. Предимството се постига чрез ценово предимство или продуктово диференциране.

При стратегията на ценовото предимство, една организация предлага идентични продукти с тези на конкуренцията, но ги произвежда на по-ниска стойност. Разходите за производство на единица изделие намаляват, когато увеличаваме например броя на произведените облекла, отнесени към общите разходи за производство. Съотношението количество : общи разходи може да подобрим и като намалим общите разходи.

При стратегията на продуктово диференциране, фирмите предлагат продукт или услуга, предпочитан от купувачите. Това се постига най-вече чрез създаване на нов продукт или по-високо качество от това на конкуренцията или чрез осигуряване на по-добър достъп.

За да се постигне конкурентното предимство, фирмите трябва да имат целенасочена програма за управлението на човешките ресурси, които се явяват решаващ фактор за успех при засилваща се конкуренция. Фирмите в модната индустрия и у нас се сблъскват с фактора човешки ресурси. В началото на прехода към пазарна икономика липсваха други производства, които да привличат специалисти. Постепенно другите сектори постигнаха развитие, което изостри конкуренцията на пазара на работната сила. Ето защо, за да могат да привлекат специалистите, необходими за постигане на конкурентно предимство, фирмите трябва да имат стратегия за планиране и развитието на човешките ресурси.

References: (Human Resource Management - Lawrence S. Kleiman)

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs