English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
18 Февруари 2018

Нека спрат да ни плашат с китайците. Като много други производства и местната промишленост в САЩ намалява броя на заетите - от 1.1. милиона на 760 000 за периода от 2000 до 2005 година. Между многото загубени работни места има и светли звезди, които ни показват пътя към конкурентноспособността.  

В статия на Pittsburgh Inquirer озаглавена "Текстилна фирма от Ню Джърси намира система за успех" виждаме как текстилната компания използва техники, въведени от автопроизводителя Henry Ford и подобрени години по-късно от Toyota Motor Corp. и други фирми. Absecon Mills Inc. с техните 150 души персонал оцелява и ако прогреса продължи ще даде печалби на работниците.
 
Някои забележителни факти за опита на Absecon Mill's:

 • Въведен е брейнсторминг сред работниците за подобряване на процесите; 
 • Ръководството вижда своята роля в поддръжка на подобренията, предложени от работниците; 
 • Фирмата използва помощ от университетите;
 • Компанията намалява излишните степени, движения и материали;
 • Понякога работниците използват видеофилми за да наблюдават и проучат техните действия;
 • Работния процес бе променен, да намали настройката между смените;
 • Работниците сами мерят времето, за което извършват операцията и времето, за което трябва да я извършат;
 • По време на брейнсторминг сесиите обикновено се раждат около 48 идеи от общо около 60 предложения;
 • Идеите се групират на такива с по-голямо значение и по-малко и кога могат да бъдат стартирани; и накрая
 • Качеството е приоритет номер едно.

Като цяло текстилната компания обуславя успеха си на гъвкавото производство.

Има много истории от най-добрата практика за гъвкавото производство. Обаче тази за този производител от Ню Джърси показва около 70% намаляване на загубите, само няколко месеца след като е започнала промените. За внедряването на гъвкавото производство бе получена помощ от 180 000 долара, под формата на грантова помощ за трейнинг от щата.

Резултатите след въвеждане на системата от Absecon:

 • Заплатите са конкурентни на тези в другите сектори;
 • Поръчките се изпращат 14 дни след като спесификацията е дадена от клиентите;
 • Гъвкавите процеси освобождават работниците; и
• Чрез премахване на стреса в работата, работниците могат да се фокусират върху креативността.

Намаляване на разходите и подобрение морала на заетите са част от стратегията, но вероятно най-важната част е къскращаването на производствения цикъл.

Randolph S. Taylor, CEO of Absecon Mills, казва на The Pittsburgh Inquirer, "Ако китайските стоки се изпратят със самолет, ценовото предимство се премества при нас". Но дори и по въздух, те (китайците) не могат да се конкурират с нашия 14-дневен отговор, допълва той. Нормалния срок на доставка от Китай е 10 до 12 седмици.

Източник: http://www.thomasnet.com

Други материали:
Конкурентни предимства на българските фирми

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News