English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
23 Февруари 2018

Така се случва, че запомням директно казаните думи на хора, търсещи директен отговор. Често след разговора осмислям тези думи и намирам, че тези хора са имали право да поставят въпроса така, те просто имат нужда от обяснение или по-скоро доказателство... за или против, да или не.

През годините (1998-2004), когато ръководех Асоциацията на износителите на облекло и текстил (АНИОТ), посетих мероприятие на русенски фирми. В хода на дискусията, дали да има организация на модния бизнес в Русе, г-н Мартин Йорданов мениджър на фирма Топ Мен, постави под съмнение перспективите на новата организация в Русе, визирайки "...Каквото направи до този момент за сектора (облекло) организацията на г-н Александрийски...".
Тези думи, в които няма нищо необикновено оставиха по някакъв начин следа в моето съзнание и дадоха развитие на дейността ми през следващите години, свързана с развитието на организацията.
През 2004 година, по силата на устава, който бе създаден от мен и другите трима учредители, се разделих с поста председател на управителния съвет на АНИОТ, една организация приела през тези шест години нови 120 члена, имаща прозрачно ръководство и престижен офис, в който работеха 5 души, създаващи услуги на своите членове. Развитието на тази организация и присъединяването на Топ Мен и десетки други фирми към нея ми дават основание да вярвам, че заедно с колегите си успяхме да изградим организация, която да издържи на изпитанието на времето.

Преди няколко години в разговор със Светла Димитрова от Ариес Уникат, на която разказах за развитието на фирмата, която ръководя, чух въпроса "...ама, ти дизайнер ли си!...". Така поставен въпроса, отговора ми бе "не". В края на 2004 година, поех да ръководя нов проект за развитието на Асоциация на модни и текстилни дизайнери. Взех решението, без да съм моден дизайнер, но бях запомнил нейните думи...

Ако трябва да използвам една от най-употребяваните напоследък думи, в т.ч. и на страниците на нашия сайт, ще кажа, че това е предизвикателство. Няколко организации на модни дизайнери бяха вече в историята. Скоро, след като се разпространи новината за учредяването на Асоциация на модни и текстилни дизайнери в България през ноември 2004 година, реакцията бе смущаваща. На фона на въодушевени дизайнери, сред които имаше както млади, така и  утвърдени лица, се появи неочаквана съпротива.  Оставихме на времето да промени обстоятелствата и хората.

Аз бях един от тези хора, които времето промени. Две години по-късно, когато Теодора Момекова на среща в НБУ ми зададе въпроса, "...защо тогава не се получиха нещата..", потърсих обяснението и разбрах, че отговора бе, "защото не изпълних обещанията си, които дадох на дизайнерите", независимо от другите фактори... След няколко срещи с млади модни дизайнери, отново разбрах, че някои от тях търсят и сега подкрепа на действията си от организация, за каквато визия имам. Получих подкрепата, която ми бе нужна и стартирахме.

Днес, когато пиша тези редове, Асоциация на модни и текстилни дизайнери в България (АБДтм) е действаща организация. Зная, че всеки дизайнер ще зададе поне един конкретен въпрос. И един от тях ще бъде, какво ще направи АБДтм за редовия член-дизайнер. На тази страница, която всеки може да разпечата и да ми припомни какво съм написъл, ще напиша някои от нещата, които АБДтм ще направи за членовете си:

- ще създаде по-голяма публичност на имената и дейността на членуващите дизайнери в и извън страната;
- ще им предостави възможности за нови творчески контакти;
- ще ги насочва към източници на нови знания;
- ще създаде условия за по-добра реализация на членовете...

На хората, които не задават конкретни въпроси бих искал да отговоря:

Асоциация на модни и текстилни дизайнери в България е организация в частна полза. Ще уточним наименованието дума по дума:
-Асоциация е обичайно наименование за сдружения, регистрирани по закона за нестопанските организации в България;
-Покрива тесни професионални модни и текстилни интереси в дизайна;
-Както се вижда думата модни не е членувана "модни-те" т.е. АБДтм няма претенции да представлява, нито подпомага всички дизайнери в страната, а само членуващите;
-Без претенции да бъде национална, организацията трябва да бъде индентифицирана при международните си контакти, поради което бе прибавено към името "в България". Това тълкуване дава възможност и на чуждестранни дизайнери, работещи в България да се присъединят към организацията, което със сигурност ще издигне авторитета и, както и ще бъде обогатена с интересни идеи. В това отношение сме на път да имаме и резултати.

АБДтм е организация на хората, с които ще бъдем заедно през следващите години, които задават конкретни въпроси и обичат да получават отговори, издържащи на изпитанията на времето. 

Ако сте дизайнер и имате конкретен въпрос, моля използвайте формата за запитване.
Роберт Александрийски

Повече информация за последната среща на модните дизайнери може да прочете на тази връзка. А за семинара на тема модни тенденции пролет/лято 2008, може да научите от тук.

Коментари
Mr. Mastilo 21/03/2007 15:22
n_asito@abv.bg

"Ако ще се получават нещата" ще се получат сега, и то благодарениа на Асоциацията на Модните и Текстилни дизайнери, която (ни) предоставя отлична възможност не само да развием "нивото на модата в България", а дори да осъществим мечтата си. Благодарение на този затворен и частен кръг от заредени с креативност и желание за успех хора, пред всички нас е голямата възможност да се отворят нови и големи врати в света на модата.
А какво е света на модата? Не е ли това една условно затворена сфера (а сфера, защото тя е съвършената форма в природата и изобщо във вселената, но в нея цари и хаус), сфера в която може да се помести вески който разполага с нова и свежа креативност, или да бъде изместен от някой с твърд и утвърден опит. Въпроса разбира се остава отворен с мн отговори в различни посоки според различните мнения.
А като споменаваме света на модата, може би е необходимо да дефинираме, че това е и понятие което съчетава в себе си повече от едно острие. Да правилно, света на модата спада към поговорката - "Нож с две остриета". Може да бъде уникално изящен, интересен, провокативен и даващ удоволствие и удовлетвореност свят, а едновремено с това и смазващ, ужасяващ и с една трудна за изкачване сцена, на която е още по трудно да се изпълнява правилно и безупречно роля - нещо като свят на "хумор и сатира", само че хуморът не е толкова хумор, а сатирата е може да е мн повече от сатира - същинска драма.
Е, драги съмишленици на изкуството, а може би и бъдещи колеги усмихнете се широко и започнете да черпите с пълни шепи от прекрасната и идеална възможност, която ни предоставя г-н Александрийски :)

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News