Трябва да знаеш към кое пристанище си поел,
за да хванеш верния вятър,
който да те отведе там.

Луций Аней Сенека
(около 55 пр.Хр. - около 40 сл.Хр.)

Преди 10 години се ражда идеята за създаване на Асоциацията на износителите на облекло и текстил. Скоро след като е създадена става ясно, че на подобни начинания се гледа със съмнение, поради липса на история. Днес годината е 2006 и история не липсва. Асоциацията на износителите на облекло и текстил (днес новото име е Българска Асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил www.bgtextiles.org ) е работеща организация, създаваща услуги, която издигна гласа на своите членове.

През март, 2001 година американският консултант д-р Хайди Шелър в своя доклад по конкурентноспособността на българския сектор за облекло и текстил писа, "Една национална група - Асоциацията на износителите на облекло и текстил, състояща се от 36 фирми-членове прави опит да изгради организация, която да представлява и обслужва веригата производство-купувачи. Без подкрепата на правителството, тази група е създала инструменти за маркетинг. Участието им в анализи за индустрията и публичните им изяви определят тази организация като важен играч в инициативата за конкурентноспособност на сектора" (край на цитата). Днес броят на членовете на Асоциацията е увеличен на доброволни начала с още над 100 фирми и този факт определя, че тя живее и създава услуги.

Онова, в което наистина вярваш, се случва;
вярата в нещо го кара да се случи,
докато не повярваш в него дълбоко и безпрекословно.

Франк Лойд Райт (1867 - 1959)


По пътя до утвърждаването на Асоциацията не липсват и трудности. Трябва да се преодолее бариерата на обичайното недоверие, да бъдат накарани фирмите да повярват, че проекта се реализира, а също така и в собствените си сили. Да се повярва във възможността, че с обединени усилия и с по-малко вложени от всеки един средства може да бъдат постигнати по-добри резултати.
Гласът на Асоциацията съобщава за трудностите и възможностите по пътя, а обмяната на мнения в обществото на Асоциацията създава възможности да се градят идеи, базирани на опита на едни фирми, на успеха или неуспеха на други фирми.

Не ходи накъдето те води пътят.
Вместо това тръгни натам,
където няма пътища и ги прокарай.

неизвестен автор


Членството в Асоциацията не е пасивна позиция, то е най-полезно за активните фирми, тези които са разбрали смисъла, структурата и възможностите за въздействие на организацията.

Успехът, изглежда се състои в това да продължиш, когато другите са спрели на пътя. Уилям Федър (1889 - 1981)

Понякога забързани в ежедневието пропускаме възможности, които ни се предлагат. Едва когато бизнеса тръгне надолу се сещаме за тези възможности.

Мислете за тежките дни, като сте най-добре

анонимен автор

Мнозина могат да намерят недостатъци и пропуски в една подобна структура. Най-често обаче те не са активните фирми и не поглеждат в грешките на създадената от тях организация.

Грешката, скъпи Бруте, не е в звездите - но в нас...

Уилям Шекспир ( Юлий Цезар)

Тази организация е наречена Асоциация на износителите, тогава, когато някои от фирмите-членове нямат дори износ. Нямат поръчки или имат само един клиент. Днес членовете на Асоциацията имат по-добри възможности за достъп до световните пазари и една от причините е членството им в Асоциацията и ползването на създадените услуги и информация.

Когато слепият носи сакатия, и двамата напредват.

Шведска поговорка

До 2001 година Асоциацията не разполага с независим офис и екип. През 2001 заработва един секретар. През 2002 година стават двама души. През 2003 година екипът нараства отново, днес екип от професионалисти и чуждестранни експерти подпомага дейността на Асоциацията. Налице е независим офис, млад амбициозен екип и работещ колективен орган за управление.

Ако гледаме в правилната посока,
трябва просто да вървим напред.

Древен будистки израз


Работата на този екип и борда за управление е по-различна от тази на нашите фирми, където виждаме резултата от нашите действия и бездействия. Екипа, ръководещ Асоциацията много често може да се сблъска и с непризнание.

Не плодът, а самото действие е важно.
Трябва да постъпваш правилно.
Плодът може да не е по твоите сили и може да не се роди по твоето време. Ала това не означава, че трябва да спреш да постъпваш правилно.
Може никога да не узнаеш резултата от твоето действие. Но ако не правиш нищо, няма да има никакъв резултат.

Махатма Ганди (1869-1948)

Организацията е създадена за да обслужва интересите на фирмите-членове. За да бъде развита асоциацията е важно, да има прозрачност и равнопоставеност в отношенията между фирмите.

Една от най-красивите отплати на живота е,
че никой не може да опита да помогне безкористно на друг,
без да помогне на самия себе си.

Ралф Уолдо Емерсън (1803-1882)

През тези години се чуват и добри и критични думи за Асоциацията.

Каквато и стратегия да избереш, винаги ще се намери някой, който да ти каже че грешиш.
Винаги възникват трудности, които те изкушават да мислиш, че критиците ти са били прави

Ралф Уолдо Емерсън (1803 - 1882)

Живеем в години, в които се създава история. Само 15 години след докосването до демокрацията, станахме свидетели на първото голямо разширяване на ЕС, на най-значимото събитие в света на текстила - отпадането на квотите, предстои ни да влезем след 180 дни в ЕС. Всяко едно от тези събития се отразява в голяма степен на нашия бизнес. И ние трябва да реагираме адекватно на промените, които настъпват в заобикалящата ни среда. Днес никой от нас не може да игнорира съществуването и конкуренцията на производствени фирми, намиращи се на другия край на света. Някой наскоро бе казал за глобализацията - тя е такъв феномен, при който в едни страни се затварят фабрики, а в други се отварят. Чрез нашият отговор на глобалните промени, днес ние избираме дали да бъдем бедни или богати, дали ще ръководим сами собствената си съдба или ще я оставим на теченията. Това е въпрос на избор, а част от този избор е да изберем и нашите партньори, хората, фирмите и организациите, с които ще вървим по избрания път. Ако не сме направили своя избор, имаме опция...

Този материал е част от презентацията на председателя (1998-2004) на асоциацията Роберт Александрийски пред общото събрание на АНИОТ в Албена м.юни 2004 година, когато председателя освобождава мястото си в УС, поради изтичане на предвидените от устава два мандата. На това общо събрание Роберт Александрийски е избран за почетен член на УС на АНИОТ.

Асоциацията на износителите на облекло и текстил е регистрирана по Закона за лицата и семействата (ЗЛС) от Софийски градски съд през март 2009 година. Учредители са фирмите:

- Брезина Стил ООД
- Роберт Александрийски ЕТ
- Ропатекст ООД
- Симеонов ООД

Нейн първи председател става Роберт Александрийски. По-късно организацията се пререгистрира по закона за нестопанските организации. Понастоящем организацията има членове около 150 фирми от сектора. Съгласно устава на асоциацията и решението на общото събрание е избран нов председател г-н Петко Шишков, председател на Съвета на директорите на Ропотамо АД, а в управителния съвет влизат още 12 управители на водещи фирми, включващи български и чуждестранни инвеститори. След неговия мандат, председател на УС става Валерия Жекова, управител на Ина трейдинг ООД, член на асоциацията и на нейния управителен съвет от 2002 година, а фирмите наброяват вече 200. 

Сайта на БАПИОТ е един от инструментите в полза на членовете и www.bgtextiles.org

Други материали:
Кой създаде TUNE-IN ?
Отворен източник на информация и знание
Станахме на две години
 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs