Клъстерите са фирми и асоциирани институции, намиращи се в географска близост в определена област, свързани от общото между тях и допълващи се...Клъстърът поставя в боева подготовка свързаната индустрия и други стопански и нестопански единици за посрещане на конкуренцията...

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs