English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Март 2018
Супер доставчици с достъп до производствен капацитет в различни страни ще бъдат търсени в модната индустрия. Ритейлърите търсят да намалят риска чрез сорсинг от нови доставчици, създавайки по-гъвкава верига на доставките, отговоряща по-скоростно на търсенията на потребителите и по този начин да максимализират работния капитал, се казва в сорсинг пътеводителя на Kurt Salmon Associates (KSA), водеща глобална консултанска агенция в ритейлинг и потребителски стоки.

„Всякя седмица, спестена в производствения цикъл се отразява с 0.25% в крайния резултат, поради което ритейлърите търсят да работят с опитни и глобално представени доставчици”, казва Helen Mountney, управляващ партньор в UK, KSA. „До скоро главния фокус на сорсинг бе увеличаването на микса от директно внасяните продукти, което рефлектира на резултатите. Но по-напредничавите ритейлъри се концентрират сега на следващото ниво от разходите: намаляване разходите за правещи покупките офиси, оптимизиране на микса от източници и стандартизиране на процесите за тъкани и материали.”

KSA смята, че това изисква промяна към по-холистично (цялостно) отношение към веригата на доставките. Но за да се достигне това е необходима по-широка обмяна на информация между ритейлърите, брандовете и производителите, както и подходящи технологии, промяна на мисленето и стимули за всеки партньор от системата на доставките.

Един от ключовите фактори, които ще възникне според направеното от агенцията проучване показва, че анкетираните споделят, че докато скороста е критична, близостта, вече не е. Те ценят повече оптимизирането на процесите, като по-висока синхронизация на дейностите по веригата на доставките и избягване на излишни дейности, отколкото самата физическа близост. От гледна точка на тази перспектива, конкурентните предимства на Източна Европа и Северна Африка губят значение, с изключение на високо модни артикули, където търсенето не може да бъде предвидено винаги, а нуждите трябва да бъдат изпълнявани за много кратко време.

„Купувачите от отделите на на ритейлърите правят всякакви фокуси, за да задоволят търсенето с чести доставки, да предложат висок сървис, работейки заедно с отделите по логистиката. Освен това те трябва да мислят за намаляване на разходите и да се вслушат в отдела за корпоративна социална отговорност, изискващ намаляване на замърсяването на околната среда,” добавя Mountney. „Това допълнително усложнява сорсинга.”

„Докато тази ситуация създава нови възможности, задачата за претегляне на всички фактори и опитите да бъда съпоставяна една верига на доставките с друга е още по-стряскаща тези дни. Супер доставчици, които са в ежедневен контакт с голям набор от производители по целия свят, ще могат да представят ясна картина на процеса на доставката и да отстранят някои от неизвестните, което ще помогне да бъдат направени правилните сорсинг решения.”Видно от проучването представено в наръчника, KSA също вижда по-голямо ускорение на тренда за промяна от условия на доставка CMT (работа по дизайн и с материали на клиента, т.н. ишлеме) към FOB (използвано в смисъл „готов продукт”), тъй като западните ритейлъри и брандове са принудени да намалят тяхната фирмена комплексност, за да могат да намалят разходи и да увеличат гъвкавост в задоволяването на потребителите. Страни без достатъчни капацитети за доставка на готов продукт (FOB доставки), като Румъния, България и Украйна ще загубят предимствата си, за сметка на страни, които имат по-вертикални структури, като Турция, Северна Африка и развиващия се Близък Изток. И докато Китай ще остане значим източник на доставки за много английски доставчици, прекалено големия брой доставчици в региона означава, че последните са отворени за дискусии и ценови намаления. От KSA смятат, че е важно за купувачите от отделите на ритейлърите да бъдат справедливи към техните доставчици и да не ги притискат в цените твърде много, тъй като скоро ще трябва да бъдат отговорни, когато техните производители излезнат от бизнеса и ритейлърите ще трябва да търсят нови източници на доставка.

KSA издава тези пътеводители от 1991 година и това е деветото издание, включващо изследване, обхванало 100 сорсинг мениджъри, детайлен анализ на Китай и Индия, както и интервюта с три глобални сорсинг експерта.

По информация от медиите.

Повече информация по темата
Близостта до пазара не гарантира резултатите
Hаши коментари в медиите
Намаление на продажбите !
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News