English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
23 Март 2018
Рисковият (venture ) капитал е вид акционерен капитал, обикновено предоставян в ранна фаза на компании с висок потенциал за развитие с интерес за генериране на възвращаемост чрез публична продажба на дялове или продажба на компанията. При инвестициите на рисков капитал, инвеститора предоставя пари в наличност, като в замяна получава дялове от компанията, в която инвестират (Wikipedia) .

Рисковият капитал има редица предимство пред други форми за финансиране, като:
·        Рисковият капиталист инжектира дългосрочно дялово финансиране, което предоставя солиден капитал за бъдещ растеж. Рисковите капиталисти също така могат да предоставят допълнително финансиране, ако на последваща фаза от развитие има нужда от такова.
·        Рисковия капиталист е бизнес партньор, споделящ рисковете и  наградите. Те са възнаградени, когато бизнеса успява и вложените капитали носят печалби.
·        Рисковият капиталист може да предостави стратегически, оперативен и финансов съвет на компанията, основан на опита с други компании, с които те са работили, поставени в подобни ситуации.
·        Рисковият капиталист има широка мрежа от контакти в много области, които могат да подпомагнат добавяне на стойност за компанията, като привличане на ключов персонал, предоставяне на контакти на международните пазари, препоръки пред стратегически партньори и ако е необходимо, съвместни инвестиции с други инвестиционни партньори, когато е необходима нова финансова инжекция.
·         Рисковите капиталисти са опитни в процеса на подготовката на компанията за публична продажба на дялове и улесняване на нейната продажба.

Как работят обикновено рисковите капиталисти?
Рисковите капиталисти обикновено придобиват техните финанси от големи финансови институции, като пенсионни фондове и банки. Тези институции инвестират във фондове за рисков капитал за период до 10 години. За да бъдат компенсирани за този дългосрочен ангажимент, инвестиционните институции очакват да получат много висока възвращаемост на тяхната инвестиция. Ето защо рисковите капиталисти инвестират в компании с потенциал за висок растеж или в компании, които имат възможност за бързо изплащане на голяма част от задължението.

Рисковите капиталисти обикновено излизат от инвестицията чрез вписване на компанията на стоковата борса, продажба на компанията или чрез изкупуването на дяловете обратно от ръководството на компанията. Въпреки че рисковите капиталисти могат да получат известна възвращаемост чрез дивиденти, тяхната основна цел за възвращаемост от инвестициите идва от капитала, спечелен, когато те евентуално ще продадат техните дялове в компанията, обичайно от три до седем години след инвестицията.

Ето защо рисковите капиталисти са в бизнеса, за да подпомогнат растежа на компаниите, в които те инвестират и да управляват свързания риск, за да запазят и увеличат техния инвеститорски капитал.

Как да изберем рисков капиталист?
Преди да избере рисковия капиталист, предприемача трябва да проучи спесифичните инвестиционни предпочитания, заложени от рисковите капиталисти. Често рисковите капиталисти имат предпочитания за различни фази на инвестициите, обема на инвестицията, секторите на икономиката или географско местонахождение.

След като сме направили кратък списък на рисковите капиталисти, е добре да се свържем с тях и да ги помолим да ни изпратят копие от техни публикации, които ще ни помогнат да се ориентираме за вида на инвестиции, на които те отдават предпочитания.

Инвестиция в нова компания обикновено има дългосрочен хоризонт, обикновено от четири до шест години. Важно е да се подберат такива рискови капиталисти, с които може да имаме добри работни отношения.

Често бизнеса не може да обезпечи техните предвиждания за касови приходи и се нуждае от допълнителни приходи, така че възможността и готовността на инвеститорите за такива допълнителни инвестиции е от особено значение.

Накрая, когато избираме рисков капиталист, предприемача трябва да вземе под внимание не само размера и условията на инвестиция, но също така и допълнителната стойност, която рисковия капиталист може да допринесе за компанията. Тази стойност може да дойде от умения, включващи познания за индустрията, набиране на средства, финансово и стратегическо планиране, привличане на ключов персонал, сливания и поглъщания на фирми, както и достъп до международни пазари и технологии.

Обичайната практика е да се сключва споразумение за дялово участие, включващо правата и задълженията на всяка една страна. Това може да включва:
  • Сумата и условията на инвестиция
  • Политика за разпределение на дивиденти  
  • Композиране борда на директорите  
  • Отчети – за управление, месечни сметки, годишни бюджети  
  • Ликвидация (план за изход)
  • Права за първи отказ (всеки от акционерите има право на първи отказ при всяка продажба или прехвърляне на акции от друг акционер)
  • Гаранции
  • Въпроси, изискващи одобрението от рисковия капиталист като одити, договори за наемане на служители, закупуване на основни активи, основни задължения по дългове и значителни отклонения от бизнес плана)
По материал на www.avcal.com
Други материали
Рисков капитал в моден дизайн
Като в приказките
Дизайн от Дания (случай от практиката)
Модна фирма получава подкрепа от 1.6 млн долара
Имаме ли план за развитие на нашите идеи?
Първите стъпки в модния бизнес
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News