English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018
Терминът „бизнес план” се подхвърля, като горещ картоф в ателиетата на развиващите се млади дизайнери. Всеки знае, че това е необходимост, но все още твърде малко стартиращи дизайнери подхождат фронтално към правилния план за успеха. Използвам тези думи умишлено. Успехът се случва много рядко. Със сигурност, ние понякога се възползваме от успеха, но реалният успех може да дойде само след упорита работа и добро планиране. Ето защо бизнес плана е от изключителна важност.

И така за какво ни е бизнес плана? Много хора смятат, че основната цел е да се осигури финансиране, т.е. заеми от банки или пари в брой от някой инвеститор. И докато това е наистина една важна цел, това не е най-важната.

Истината е, че бизнес плана, е преди всичко за вас – хората, които ще управляват бизнеса в бъдещето. Това е документа, който поставя основите на вашата визия и цели. Това е пътната карта за това, как вие мислите да се развивате и да растете, за да постигнете тази визия. Бизнес планът включва бюджети и прогнози за това, как вашия бизнес ще управлява финансите и растежа на паричните средства.

Това е документа, който ви помага да решите, какво да правите, и също толкова важно, какво да не правите. Това е жив, дишащ документ и вие трябва да го използвате да измервате вашия прогрес, докато все още искате да адаптирате да отразява нови вътрешни усещания, неочаквани конкурентни заплахи и промени в заобикалящата ви бизнес среда. Накратко, това е като вашата бизнес библия, разликата е, че тази библия може да адаптирате, докато вървите по пътя.

Вие също така може да гледате на вашия бизнес план, като средство за комуникация. Всеки, който създаде нов бизнес знае, че когато търсим инвеститори, служители, доставчици, офис място, банкови услуги, професионални съвети и всичко, от което се нуждаем, трябва да разкажем на хората какъв е нашия бизнес и какво се стремим да постигнем.

Когато прекарате необходимото време, за да сътворите бизнес план, вие ще може по-ясно да се изрязявате за това, какъв е вашия бизнес. Това ще ви направи да изглеждате по-професионално и организиран и ще ви даде възможност да привлечете хора, подкрепа и пари, от които се нуждае вашия бизнес, за да успее. Пътят през процеса на планиране ще ви даде възможност, да построите вашия бизнес в една по-къса растяща права линия, построена от сбити точки, които заедно предлагат добро разбиране на вашите бизнес цели, за един кратък период от време. Когато хората разберат вашия бизнес, те ще знаят по-добре, дали това е нещо, в което те биха желали да се включат.

Сега, ако всичко това звучи смислено, какво трябва да включим в нашия бизнес план? Основно, той трябва да адресира всички съставни части на вашия бизнес, започвайки от най-широката визия за бизнеса, до най-детайлните операционни въпроси, като описание на работата и работни планове. Първото нещо, което трябва да се направи е да се направи план за всички въпроси, които трябва да бъдат покрити и тогава за всяка точка да нахвърлим идеи и мисли, които имаме на този етап.

Ако нямате написан план вече, по всяка вероятност голяма част от вашия бизнес план е в главата ви, така че трябва да положите вашите мисли на лист хартия структурирано, така че да може да се върнете впоследствие на тях по-детайлно.

Примерен план за развитие на бизнеса може да изглежда ето така:

1. Уводна част – това е нещо, което правите накрая, когато останалата част от плана е запълнена. Тя ще стане вашата „стълба”, когато ще трябва да я опишете в кратко словосъчетание. Тя трябва да бъде описана така, ча и вашата майка трябва да я разбере, когато дойде времето да мине по нея.  Трябва да се състои само от няколко параграфа.

Ето и стъпалата, по които „стълбата” трябва да ви изкачва нагоре:

- какъв е вашия продукт или услуга? Накракто опишете какво продавате, не влизайте в мъчителни подробности;
- кой е вашия пазар? Накратко опишете на кого продавате вашите продукти или услуги. Каква част от големия пазар е вашата цел?
- от какво ще дойдат приходите ви? Как ще печелите пари?
- кой стои зад компанията? „Да заложим на жокея, не на коня” е често употребяван израз сред инвеститорите. Кажете им нещо за това, върху което сте стъпили и вашите постижения. Ако имате някой до вас, кажете за тези хора какво са постигнали.
- коя е вашата конкуренция? Нямате такава! Помислете отново. Накратко опишете, какво те са постигнали. Успешната конкуренция е предимство, те са доказали, че вашия бизнес модел и концепция работят;
- какво е вашето конкурентно предимство? Да бъдете част от модната индустрия при успешни конкуренти не е достатъчно. Вие трябва успешно да комуникирате с какво вашата компания е различна и защо ще имате предимство пред конкурентните дизайнери. По-добра дистрибуторска верига? Ключови партньори? Маркетинг ?

2. Визия и цели – тази секция описва визията на вашия бизнес – онези неща, заради които го създавате. Какъв спесифичен пазар се опитвате да запълните? Коя е вашата целева група потребители и защо именно нея?

Колкото по-спесифични може да бъдете по тези въпроси, толкова вашия бизнес план ще бъде по-силен. Ако читателят (или слушателят) може наистина да разберат нуждите на пазара, които сте индентифицирали, те по всяка вероятност ще искат да се включат в вашия общ бизнес план.

Значението да познавате пазара, не може да бъде преувеличавано. Един от първите въпроси, които аз задавам, срещайки се с развиващи се дизайнери е за техния целеви пазар. Когато те ми дадат пухкав отговор, като „Аз създавам дрехи за себе си и моите приятели” или „Млади дами с много пари”, аз обикновено им обръщам внимание, че не са прекарали твърде много време над този важен въпрос. И ако те не са направили това, това ме кара да се зачудя, за кого мислят те, когато създават дизайна. Ако те нямат конкретна личност предвид, тогава как те ще разбират нуждите на тези хора и при какви случаи те пазаруват?

Да разбирате всичко за начина на живот на вашия клиент и предпочитанията му ще направи вашата работа на дизайнер доста по-лека. Вие не само ще знаете,за кого правите дизайн, но също така къде пазаруват тези хора, какви списания четат и какво фактори въздействат  на тяхното поведение като купувачи. Всичко това ще захрани важни решения, които правите ежедневно за това, как да създавате вашите колекции, да управлявате бизнеса и да промотирате бранда си.

3. Пазарна и конкурентна обстановка – тази секция ще опише пазара на който смятате да оперирате. Какъв е размера на пазара и колко бързо расте? Кои са другите играчи на този пазар?

За да бъдете наясно, вашия пазар на облекла не представлява световния пазар на облекло, а вашата конкретна оценка за размера на спесифичния пазар, който сте индентифицирали, в географията, върху която сте се фокусирали. Да, може и да е трудно да се намери тази информация и да определите рамките на частта от пазара, в която се целите...

Колкото до вашите конкуренти, колкото по-добре ги опишете и разберете техните продукти, техния стил и стойности, тяхната позиция и стратегия, по-добре ще може да откроите, че вашия бизнес стои отделно от тълпата.

Генерално, бързорастящи пазари от добър размер и малко конкуренция (или няколко силни конкуренти) са обикновено доста атрактивни. Обаче, ако сте намерили ясна ниша на пазара, която не е запълнена, това може да бъде много силен ход.

4. План за приложение/действие – тази секция ясно обяснява всички ресурси, които ви трябват, за да направите вашия бизнес успешен. Какъв екип ще ви трябва за всяка роля? Какъв вид ателие и обем ще ви трябва, за да създавате и правите дизайн на вашата колекция? От какви външни специалисти се нуждаете за да работите успешно?

Един план за действие включва детайлно описание на всичко операции във вашия бизнес, включително Дизайн, Производство, Продажби, Маркетинг/PR и продажби на дребно. Вие трябва да имате детайлен план за всяка от тези ключове стъпки, включая човешките ресурси, знания, място и време. Мислейки много ясно за различните роли и отговорности, които трябва да бъдат изпълнявани ще ви накара да намерите правилните хора, и ще ви помогне да се случват нещата. Като награда, привличайки правилния екип, ще имате възможност да привлечете финансиране. Повечето от инвеститорите инвестират в хора и екипи, не само в идеи.

Без план за действие, във вашия бизнес план ще се усети липса на конкретност и спесифичност,необходима да убеди хората, на които ще представите вашата визия и от които очаквате да ви помогнат да я направят реалност.

5. Финанси – Тази секция е абсолютно критична за вашия план, тъй като ще индентифицира вашите предвиждания за това, как бизенса ще расте, по отношение на приходи и печалби и какво финансиране ще ви трябва, за да се случат нещата.

Планът за приходи включва едно много правилно предвиждане за това, как бизнеса ще расте, именно продажби и приходи. Също така ще изясни цената на този растеж, включая тези за екипа и другите ресури, които сте уточнили в плана за действие. След това нашите прогнози ще планират печалбите, взимайки очакваните приходи и намалявайки ги с предвижданите разходи.

Все пак плана за приходи  не ви казва, колко пари ще трябва да съберете, тъй като не отразява точното време на приходи и разходи. Ето защо тук идва ред да подготвим документ за реда  на постъпленията.

Извлечението за постъпленията е една от най-важните части от вашия план, тъй като то ще покаже върховете и спадовете на вашите налични средства по месеци и ще индентифицира от какво финансиране имате нужда, за да преодолеете спадовете. Може да мислите за извлечението за постъпленията като месечни постъпления, които идват в брой и излизат по същия начин. Разликата в тези цифри ви дава нуждата от предварително финансиране, противно на ситуация, която може да срещнете, ако намерите вашата сметка в банката празна в момент, когато доставчиците на материали очакват вашето плащане, за да ги доставят. Това е от голямо значение за модния бизнес, когато трябва да се правят предварително много разходи за дизайн, мостриране, опити за продажби и т.н. преди да започнат да идват постъпленията.

Ако може да си го позволите, добре е да имате професионално подготвен счетоводител (приятел, член на фамилията или друг контакт), който да помага в тази дейност. Те ще имат знанията и усета да проверят вашите предположения и да обезпечат, че те звучат правдоподобно и уверено. По-добре е да се включат в плана, преди да сме го отнесли на потенциалните инвеститори, които неизбежно ще ви зададат същите пробващи въпроси и които ще очакват конкретни отговори.

Тази серия от статии следва материали на Имран Амед от сайта businessoffashion.net
Следващия материал ще бъде: Намиране на инвеститори и партньори (в условията на други страни)

Приложение: Как да направим бизнес план (на английски) свали pdf (902Kb)

Предишен материал Първите стъпки в модния бизнес
Извлечение за доходите
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News