English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Пазарът в България създава възможности за производителите на мъжки ризи - изграждане на собствена марка и продажба на готов продукт с тази марка. Както и при другите текстилни стоки, липсата на повече от една големи дистрибуторски вериги в България, които имат възможността да закупуват по-големи количества затрудняват продажбите, но от друга страна и навлизането на масови количества отвън.

 Конкуренцията

България не влиза в официалната статистика на водещите 40 страни, вносители на мъжки ризи от Китай, докато там се виждат страни като Унгария, Чехия и Хърватска с внос от около 600 000 бр. средно за всяка страна само за първите 6 месеца на 2005 г. На пазара в България, Китай все още работи по системата "изнеси се в чужбина" и продава чрез верните си поданици от складовете на едро в София (Илиенци) или от по-големите тържища в провинцията. Ценовото ниво на тези стоки, както и на някои водещи български фирми, продаващи свръхпроизводство, често недостижимо за предприемача, работещ на светло.

 Нишата

Българският производител има добри възможности за заемане на нишата на умерените цени с добро качество. Като се има предвид, че в повечето случаи конкурентните вносни ризи са свръхпроизводство, където липсват размери, често и цветове, се очертава добра възможност за реализация при пазарната цена до 30 лева.

 Износ

 За да се разберат възможностите за износ, отново трябва да се огледат конкуренцията и последното развитие в светлината на днешната глобализация. През първото полугодие на 2005, Китай реализира ръст на почти всички пазари при памучните ризи, количествено - средно по 33.5%, като на някои пазари, като Германия - 365%, Англия - 285%, Испания - 371% и т.н. при спад на цените на тези пазари. Средната цена на памучна китайска риза (тарифен № 62052000) е 3.84 щ.д. за този период. Тази цена отново ни води към ориентиране в пазарна ниша, различна от най-масовата стока и съкращаване пътя на стоката до магазините.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News