English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
21 Март 2018

Според публикации в руските медии, пазарът на продукти на леката промишленост е нарастнал с 13% във физическо изражение и 23% - в стойностно спрямо 2004 година.

Неотчетеният внос по отделни видове продукция превишава с около 2-2.5 пъти местното производство. Нараства дела на "сенчестия" внос при облеклата и текстила, който специалисти на Централната банка оценяват на повече от 12 милиарда щ.долара(нашите изчисления са около два пъти по-високи). В същата публикация експертите оценяват този внос на 20 миларда щ.долара. Делът на куфарните търговци в бизнеса с трикотажни изделия възлиза на 73%. Вносът задоволява около 65-70% от потреблението, останалото остава за националното производство.

През 2005 г. производството на леката и текстилната промишленост достига 98.5% от производството през предходната година. Съкращението в шивашкото производство е -5.2%, трикотажното производство -8.2%, а при вълнените тъкани с -13.9%.

Основен играч на пазара остава Китай с 44% от доставките на облекло и около 50% от текстила. Тези стоки се описват като евтини, с ниско качество, които се реализират на открити пазари, в павилиони и палатки. Сред продукцията от Китай ще намерим и най-висок дял на фалшифицирани маркови стоки.

Облеклото представлява около 65% от общите продажби на текстилни стоки. По данни на Ростат продажбите през 2005 г. се увеличават - трикотаж с 8.1%, конфекция с 8.2% и при бельото 10.5% нарастване.

Голяма част от домашния текстил, трикотажните изделия и по-леката конфекция се реализира на открити площи. Делът на конфекцията е 64%, на връхния трикотаж е 56%, бельото около 60%. При по-обемните, по-сложни конструктивни изделия, делът на стоките, които се реализират в магазини достига до 96%.

По оценка на местните експерти, пазарът на стоки на леката промишленост (включително обувки и кожени изделия) достига около 70-71 милиарда щатски долара. Нарастването на доходите на населението на ниво от 108-109% спрямо предходната година е предпоставка за развитие на пазара на по-качествени стоки.

Вниманието ни привлича и пазарът на домашния текстил, увеличен 1.5-1.7 пъти за последните три години. Пазарът на постелното бельо нараства с 20%. Тук националното производство се явява конкурентно в ценовата категория от около 600 рубли (22.24$) за комплект, докато средната цена за вносна продукция варира от 60 до 100 щ.д. за комплект, но има и луксозни стоки на цени 500-1500 щ.д. В сегмента на покривалата водещи позиции в ниската и низша средна ценова категория имат Китай и Турция, а продукцията внесена от Италия заема обичайната по-висока категория.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News