English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018

По данни на НСИ заетите в индустрията за облекло и текстил са намаляли с 3000 души през първите шест месеца на 2006 година. На фона на една друга една новина за повишаване на обема на българския износ през същия период, може да кажем, че това не е драматична новина.

Тази новина говори за подобрена ефективност на износителите. Фирмите подобряват производителността и постигат по-добри резултати с по-малко хора. Фонда работна заплата на заетите се повишава, за сметка на броя заети. Отпадат случайно попадналите в този сектор, никога не докосвали индустриално производство.

Тази тенденция ще се запази през следващите години. Предвид средната възраст на заетите около и над 40 години, сектора ще продължи пътя си на индустриално производство със занаятчийски отенък. В големите градове като София, Пловдив, Плевен и Русе и по-специално в мъжката конфекция ще продължат да се развиват и чисто индустриални фирми, които ще ползват по-млада работна ръка. Ще има развитие и по-тясната продуктова специализация. Местните предприемачи ще бъдат конкуренти със чуждите инвеститори на пазара на работната ръка. Постепенното отпадане на несръчните работници и индустриализирането на производството ще доведат до стабилизиране на работната ръка до две-три години след приемането на страната в ЕС.

по новина от статия на в.Дневник "Пет отрасъла назначават най-много хора"
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=276408

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News