English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Българските фирми за облекло и текстил поддържат темпа на износ за ЕС, сочат данните на Еуростат и през м.август 2006 година. В сравнение със същия период на 2005 година износът е нараснал със 14.6 % в количествено отношение и 10.6 % в стойностно изражение. България реализира износ на облекло и текстил на стойност 953.842 милиона евро за ЕС, само с 2.6 милиона по-малко от Швейцария. Тук ще отворим една скоба, за да напомним, че в индустрията за облекло и текстил в Швейцария са заети около 22000 души, докато тяхното число в България е около 175 хиляди души, т. е. около 8 пъти повече заети създават продукт на почти същата стойност. И Швейцария и България изнасят около 90% от производството си в чужбина. В компания на България са и САЩ с около 10 милиона евро по-малко износ за ЕС.
В челната тройка на износителите са Китай, Турция и Индия, следвани от Бангладеш и северната ни съседка Румъния, която бележи спад в износа, макар и с около 1% и абсолютна цифра от 2633.396 милиона евро. Заслужава да бъде отчетен ръста на износ от Виетнам с почти 138%.
Изнасяме облеклата и текстила за 13.36 евро за килограм, а ги внасяме от ЕС в България за 8.33 евро за килограм.
Източник на данните Еуростат.

Износ и внос в ЕС за полугодието на 2006.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News