English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018
Какво ще се случи с търговията след 1 януари 2007, когато България стане пълноправен член на ЕС. Страната ще приеме ангажиментите и ще прилага всички двустранни споразумения, както и търговските предпазни мерки, предприети от съюза. България ще трябва да приеме възприетата от ЕС търговска политика на ниски и намаляващи вносни мита, което ще улесни вноса от развиващите се страни (в т.ч. Китай, Индия, Виетнам, Бангладеш и др.). Например при приемането на Унгария на 1 май 2004 г. в ЕС вносните мита бяха намалени почти на половина. Това обяснява и многократните сигнали към българската индустрия от страна на Комисията, че страната трябва да е готова да се справи със засиления конкурентен натиск в евросъюза.
В търговията с облекло с ЕС ще настъпи промяна в отчитането на търговията за статистически цели. Голяма част от фирмите ще престанат да декларират пред митницата процеса на временен внос на материалите, предимно за да избегнат сложния процес за отчитането им, свързан с голeмия обем документация.
Всяка фирма в България ще трябва да се огледа възможно най-скоро за последствията, които ще се породят от присъединяването ни към ЕС след 1 януари 2007. Така например българска фирма, планирала покупка на платове от Бразилия, ще се възползува от по-ниските мита по подписаното между ЕС и Меркосур споразумение за търговия. Нейните конкуренти от Китай обаче ще се възползват от по-ниските мита за готов продукт, установени в търговията с общността и ще доставят на българския пазар облеклата си при прилагане на по-ниски мита. В един друг случай, при износ за Русия, фирмите ще загубят третирането на страната като развиваща се и техния износ, респективно техните търговски партньори ще бъдат облагани с около 25% по-високи мита.  
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News