English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Ирландия е сред феноменално развитите икономики през последните 20 години в Европа. Във фокуса на едно изследване попадат релацията между дизайна и иновацията от една страна и представянето в бизнеса от друга страна при  405 ирландски малки и средни фирми. 
Генералният извод, който е направен, е че фирмите, ползващи дизайнерски услуги са по успешни от тези, които не ползват такива. Фирмите, работещи с дизайна, като инструмент, са по-малко подложени на риск и създават нови продукти и услуги. Конкурентни са и в ценово отношение. Те растат и успяват, защото използват иновации и се движат напред. Те използват дизайна, за да посрещнат предизвикателствата на глобалната икономика. Иновацията подобрява конкурентноспособността.
78% от фирмите, които използват дизайн са навлезли на пазара с нови продукти и услуги през последните три години. При техните колеги, които не използват дизайн, този процент е едва 51. А връзка с растежа ни показва факта, че 72% от тези, развили нови продукти чрез дизайн и иновации имат ръст в оборота, за разлика от 56% при колегите им, които не използват дизайн.
Има съществено различие между фирмите според нивата, на които те използват дизайн и иновации. Колкото по-високо тези инструменти са поставени в управлението на фирмата, толково по-стратегическо е приложението им в компанията. Колкото по-стратегически е приложението, толкова по-сигурен е растежа в търсенето на предлаганите продукти и услуги.

Всяко изледване дава отговори, но и поставя въпроси. Ако предимствата на дизайна са толкова очевидни, защо фирмите не използват дизайна по-ефективно? Отговора на този въпрос не се знае. Изследването обхваща комбинация от фактори, подлагане на риск и установява неадекватни механизми в подкрепа на дизайна и иновационните възможности както в компаниите, така и в национален мащаб. А това прави ирландската икономика уязвима в глобален контекс. Колко дълго ще бъде игнориран дизайна, който прави различни и стойностите и ползите, които той носи.

С не по-малка сила трябва да бъде зададен този въпрос и в България. Без да правим изследвания и да сравняваме фирмите в модната индустрия, използващи дизайн с тези, които са спряли на пътя, виждаме че нещата са очевидни в полза на фирмите, започнали да работят с дизайнери, колкото и плахи да са техните опити. Ако трябва да разграничим едните и другите, то ще установим, че едните поемат управлението на лодката в техните ръце, докато другите остават да зависят от буксира на трети влекачи, които ще изтеглят толкова лодки, за колкото им стигне времето, преди да е връхлетяла бурята.


Още на темата Дизайн от Дания (случай от практиката)

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News