English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018

В едно изследване на конкурентноспособността на АААS за малките нации и тяхното място в световната икономика четем, че Хърватска е поставила стратегическа задача да се превърне в общество, базирано на знанията и да развие най-конкурентните образователен и научен сектор на Балканите до 2010 година. Въведени са възможности за учениците да учат два чужди езика, предоставя се интернет достъп във всички начални и гимназиални училища, е-мейл адрес на всички ученици, развитие на системата "обучение през целия живот" за възрастни и други инициативи, подкрепени от Световната банка на стойност 678 милиона евро.
Не толкова добре очертани стратегически цели и вероятно на доста по-ниска идеална и реална стойност ще открием на страниците на българското министерство на образованието. Иначе България се похвали, че е е изпреварила Хърватия в конкурентноспособността през 2007-ма година.
От страниците на администрацията в България не разбираме, че там отчитат навлизането на световната икономика в ерата на информационното общество. А това значи обществото да може да създава и консумира информация. Може ли нашето общество да създава и черпи информация за натрупване на знания ? Отговорът е отрицателен. Обусловен е от малкия пазар. Със сигурност ще има предприемчиви хора, ако има пазар. Но пазарът е ограничен от езиковата бариера, която ни прави уязвими в хода на най-динамичното развитие на световната икономика, на което сме свидетели.

Правим това въведение, тъй като неотдавна хвърлихме предизвикателството към модните дизайнери, дали те са конкурентноспособни и установихме, че една от слабостите на тяхната подготовка са чуждите езици и най-вече английския. Много от тях биха реагирали, че на това дередже са не само те. На същото ниво на конкурентноспособност са и нашите учители и преподаватели в цялата система на образованието. Списъка продължава и обхваща почти цялата нация.
По какви съвременни учебници могат да се обучават дизайнерите на говоримия от тях български език? Ще издаде ли някое издателство книга, ако знае, че пазара е ограничен до 100-ина броя и продажбите ще се проточат с години. Ако погледнем за програмата на обучаващите се в учебни заведения дизайнери ще разберем, че и тя вероятно пак зависи от наличието на учебни помагала. Ето защо учим дизайнерите не на това, което им трябва в професията, а на това, за което има помагала и/или някой-друг преподавател с ценни лекции. Подобна е картината в другите сектори за образование, производство и услуги.

Да очертаем:
- България е страна, ползваща спесифичен език и писменост, обуславящи малък, затворен пазар;
- липса на визия и стратегия в образованието;  
- липса на конкурентноспособни преподаватели;
- разпокъсани индустриални сектори, без собствена визия и цел;

Следствието:
- липса на пазар за знание;
- липса на източници на знание и "обучение през целия живот";
- липса на знаещи на ниво чужди езици млади или все още с потенциал за учене хора;
- неконкурентноспособна икономика;

Неотдавна китайския институт "Конфуций" отвори врати за българи, желаещи да учат китайски език. Програмата едва стартира, събирайки по-малко от десетина души от столицата. Вероятно поне половината от курсистите имат културни интереси, останалите са тези, които са разбрали, че китайската икономика е най-бързо развиващата се в света. Тази новина бе достигнала до българската аудитория на матерния език...

Още на тема конкурентноспособност
----------------------------

www.tune-in.info е отворен източник на знание за професионалисти и студенти в модната индустрия и бизнеса. Във времето, когато образованието за хората с интереси в модата е притиснато  в ъгъла от малкия пазар, създаването и разрастването на източници за самообразование става необходимост. Ако желаете да подкрепите развитието на модната индустрия в България, изпратете материал до нас на тема, която ще създаде размисъл и тласне младите хора с интереси в модния бизнес към високите върхове на усъвършенстване и устойчивост.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News