English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018
...обезкуражения св. Петъръ избяга от Рим. На пътя си той съгледалъ един човекъ, който се движелъ към него, обкръжен от божественъ ореолъ. Тогава св.Петъръ се хвърлилъ в нозете му и извикалъ: Quo Vadis Domine? (Къде отивашъ, Господи?). А видението отговорило на Петра: „Понеже ти напусна моето стадо, азъ отивам в Римъ, за да бъда разпнатъ втори пътъ". Тогава св. Петъръ отново се върнал в Рим.
                                                                     (от предговора към Камо Грядеши, 1927 г.)

Преди няколко дни завърши петото издание на Балканското изложение за облекло и текстил BGATE. През 2007 година изложението привлече 130 изложители. Броят на посетителите няма да може да бъде установен с точност. Нямаше система, която може да контролира входящия поток. Те се разливаха свободно след входа, било към изложението на балканската индустрия за облекло и текстил, било към изложението за имоти.
Няма начин да не направя паралел между хода на един от организаторите на събитието Агенция Булгарреклама, да отдаде третата им налична зала за провеждане на паралелно мероприятие с наложеното вече BGATE, и действията на хазяите ми от преди 30 години в панаирния град Пловдив, когато трябваше да минавам през стаята на непознати семейни квартиранти, за да достигна до заветното си легло.

Изложението BGATE бе открито с продължителна церемония, от която стана ясно, че на малцина от ораторите са ясни целите на изложението.

Повече от изложителите вероятно ще бъдат доволни от проведените срещи по време на изложението. Само не се разбра защо част от тях побързаха да си вдигнат колекциите и затворят щандовете си два часа преди да изтече определеното работно време на изложението. Не се разбра дали е успешна и идеята на организаторите от БАПИОТ да преместят изложението с цикъл четвъртък-събота, вместо петък-неделя. Дали изтеглянето на част от колекциите в събота ще ги накара да мислят, че и събота не е ден за изложения. В края на съботния ден закъснели колеги от индустрията, със съжаление установиха, че изложението е приключило в ранните следобедни часове.

Преди месеци прочетохме за огорчението на организаторите на изложението Bread & Butter в Берлин привлякло над 23 000 посетители, че не е оправдало очакванията. Какъв знак ще сложат на изложението BGATE неговите организатори. Неговата необходимост е безусловна, организаторите не са на загуба, участието се изплаща на изложителите. Това се демонстрира най-вече от нарастващия брой изложители на машини, аксесоари и услуги за индустрията, за сметка на намаляващия брой производители на облекло и собствени брандове.

Изложението бе разделено символично на три раздела:

  • BGATE Стил;
  • BGATE Партньори и
  • BGATE оборудване и услуги

Като че ли с това разделение приключи сегментирането. От там нататък нещата бяха оставени на свободните пазарни течения.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News