English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Февруари 2018

От 2006 година, в Hong Kong се провежда Prime Source Forum, събиращ на едно място висши ръководители от целия свят да дискутират предизвикателствата и възможностите, които производителите срещат при производството и продажбите на облекло и текстил. Неотдавна сайта на форума публикува мнението на Роберт Александрийски, по повод дискусията за бъдещето и дестинацията на сорсинга в този сектор, преведено в следващите редове:

"Моето разбиране е, че новия модел на управление в модния бизнес трябва да се фокусира върху отговора на индустрията към клиента. Днес клиента не е същия клиент, който съществуваше преди 1 януари 2005 година и не е само тази датата, която накара клиента да търси повече стойност, когато пазарува. Отговорът, който трябва да бъде даден на клиента изисква от компаниите да изградят стратегии, които ще ги направят гъвкави, но също така и уверени в бъдещето.

Когато местим производството от една страна в друга, индустрията не се фокусира на стойностите, а върху цената. Новата философия във веригата на доставките трябва да се базира на същите принципи, по които компаниите изграждат отношенията си с клиентите, а това са гъвкавост, лоялност и етика. Ние трябва да втъчем печеливша за всички участници стратегия в цялата верига на доставките. Модните фирми трябва да споделят стратегии с доставчици, използващи пълноценно наличните човешки ресурси.

Както знаем, страните не търгуват помежду си, но търсенето на отговори и партньори от компаниите в различни региони на света, може да промени картата на световните доставки за модните магазини. Така, че отговорът не е Китай или Китай, Китай или Виетнам. Въпросът е как да изградим устойчиво бъдеще чрез изграждане на лоялни клиенти, доставяйки им повече стойност чрез стойностна верига на доставки.

Моята страна България е малка страна в Европа, развита като производствен център, обслужващ модни европейски брандове, и има индустрия за облекло и текстил, в която са заети около 150 000 души. Страната не бе засегната негативно от края на споразумението Multifiber, тъй като бяхме подготвени да посрещнем тази дата, още когато промените в Източна Европа се случиха.

Бъдещето на различните играчи от индустрията, в моята страна и в Европа, зависи напълно от стратегическото партньорство, което те ще развият в близкото бъдеще. И тъй като производствените разходи нарастват навсякъде по света, е време да изградим по-добра система да управляваме разходите, чрез обмяна на информация и иновации. По подобен начин стоят нещата и при американските и азиатски купувачи и доставчици, които са изправени пред купувачите на другите два най-големи световни пазара."

Текста на английски и други мнения могат да бъдат проследени на следващата връзка http://www.cmpasia.com/eFileManager/files/25/PSF/PSF_ViewsExchange.pdf

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News