English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018

Според анализ на Li & Fung Research Centre, създаването на вериги магазини в Китай е растяща тенденция в модния сектор. Увеличеното познание за брандовете и  търсенето на качествено облекло от китайския потребител благоприятства разширяването на вериги магазини, тъй като те представят обикновено по-добре имиджа на компанията, отколкото стоящите като пъпка на нос, индивидуално стърчащи магазини. Много компании са възприели многостранна стратегия включваща комбинация от франчайз и собствени матазини. Съгласно информация на китайската асоциация за собствени и франчайз магазини, дела на франчайз магазините се увеличава с бързи темпове.  В подсектори като детско, спортно и кежуал облеклото, както и при бельото, броят на новите франчайз магазини надхвърля този на собствените. За разлика от минали години, когато предимно големи компании са франчайзополучатели, сега и малкия и среден бизнес протяга ръка към тази възможност.

Франчайз магазините имат няколко предимства. Чрез франчайзинга, производителите могат да разширят територията и познанието за техния бранд, да създадат привлекателна дистрибуция бързо, специално в градовете от втора линия (малките градове) и да разширят пазара с ограничен капитал.  За получателите на франчайзинга този договор дава предимство да започнат нов бизнес бързо, на базата на историята на доказана марка и формула за бизнес, без да е необходимо да напредват в бизнеса, стартирайки от нищото.

Никой не бива да подценява потенциалните рискове от една франчайзинг операция.  Практиката познава случаи на водещи компании, намалили продажбите си след въвеждане на нови франчайз магазини. В някои случаи това може да бъде вследствие загубата на контрол върху франчизираните магазини. Доброто мениджиране на франчайзинг обекта от франчайзодателя и дисциплината от страна на франчайзополучателя са решаващи за създаване на непроменяем имидиж за бранда. Има случаи, когато франчайзополучатели намаляват цените с една трета, без да уведомят франчайзодателя и отказват да дадат нови поръчки, поради незадоволителното ниво на продажбите. Друг проблем е неправилно управление на магазините и ниско ниво на персонала по продажбите от страна на франчайзополучателя. Това прави някои производители скептични по отношение развитие на франчайз магазините и те предпочитат да развиват собствена магазинна мрежа, за да могат да контролират създаването на устойчив имидж на бранда и да провеждат изградената ценова политика. Другото предимство при собствените магазини е възможността да получат незабавен отклик от пазара.

Има различни мнения за развитието на стратегията - собствени магазини срещу франчайзинг. Някои брандове създават собствени магазини в градовете на първа линия - столици и по-големи градове и франчайзинг операции в градовете от втора линия. Това предполага значителни усилия, за да се балансира интереса от развитието на собствени и франчайз магазини. Често собствените магазини получават повече подкрепа и ресурси и могат да предложат по-широк асортимент от франчайз магазините. Франчайзополучателите пък, водени от собствени интереси може да работят против интересите на франчайзодателите.

За да предовратят срива на имиджа на бранда, франчайзодателите обикновено предоставят обучение и подкрепа на франчайзополучателите. Почти задължително е оценка на мястото на обекта и визуалната среда на магазина, но който ще бъде предоставен франчайзинг. Някои фирми предоставят безплатна декорация и съдействие по обзавеждането, за да може потребителя да получи изграждания с години имидж. Франчайзодателят трябва да избягва да дава често на франчайзополучателя големи намаления, които ще позволят на франчайзополучателя да прибягва до намаление на цената, за да реализират продажбата, като по този начин нарушават ценовата политика на бранда.

Как се развива франчайзинга в модните магазини у нас. Повечето от магазините на чуждестранните брандове у нас са отворени по силата на франчайзинг договори. Такива са магазините на Esprit, Marks&Spencer (M&S), Intersport и десетки други брандове, като около  40 % от тези магазини се държат от гръцки търговци, държащи правата за Югоизточна Европа. От публикации в Интернет виждаме, че чуждестранните фирми ще продължават да се възползват от тази форма. "Фирмата търси франчайзингови фирми, които желаят да отворят магазини на марката Marc Cain в централната част на столицата или в големи търговски центрове. Фирмата иска да работи с търговци на едро, които вече са се утвърдили във висококачествения моден сегмент и представляват потенциални партньори." Като тенденция франчайзингът има почва за развитие в периоди на висока безработица, когато хората търсят възможности да работят за себе си.

Българските фирми също вече имат опит в тази дейност. Русенската компания за дамска мода "Маркам фешън" откри вече първия си магазин от веригата на франчайзинг в Румъния, съобщиха от компанията неотдавна, в България засега разчита на собствени магазини. Денил и АНДРЮС/ФЕШЪН СТУДИО имат собствени магазини, както и такива на франчайзинг.  Етере прави баланс между собствени магазина и такива, отдадени на франчайзинг. Модните фирми следва да отчитат, че техните бъдещи партньори ще проучат всички плюсове и минуси от франчайзинга. За да бъдат стимулирани предприемачите да подхванат франчайзинг обект с български модни фирми е необходимо те и потребителите да усетят присъствието на бранда в националното пространство, което се развива в началото със собствени магазини.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News