Потребление 

Таблица 1 Потребление на връхно облекло, 2002-2007

в € милиони
 

  

2002

2003

2004      2005 о)

2006 пр)

2007 пр)

Дамски облекло

893

955

1,000

1,051

1,113

1,180

Мъжко облекло

362

389

408

428

451

480

Трикотаж

176

188

195

206

216

230

Аксесоари за облекло

51

59

61

62

65

65

Общо връхно облекло

1,482

1,591

1,664

1,747

1,845

1,955

Общо облекло

1,633

1,756

1,842

1,939

2,054

2,175

Годишна промяна в %

+ 7.5%

+ 5.7%

+ 4.9%

+ 5.3%

+ 5.9%

+ 6.1%

Източник: Euromonitor и националната статистика (CZSO)

Производство 

Тенденции 

Възможности и заплахи 

Полезни източници 

Euratex Bulletins (http://www.euratex.org); Clothing Retailing Europe and European Retail Handbook 2005/6, Retail Intelligence/Mintel (http://www.mintel.com); Euromonitor publications (http://www.euromonitor.com); Central and Eastern Europe Textile Business Review (http://www.textilemedia.com/25701.html); национална статистика и уебсайтове на организации, споменати в това изследване.

2. Търговия : внос и износ

Внос 

Износ 

Възможности и заплахи 

Трябва да споменем, че разбирането на авторите на това изследване за тези понятия е възможности - в случаите, когато може да отговорим и заплахи - ако не може да отговорим !

3. Търговска структура 

Според друг материал на чешката асоциация през 2006 година се наблюдават следните промени на пазара на облекло в Чехия:
Продажбите на чешките производители падат с 3.7 % до CZK 54.5 милиарда (близо 2 милиарда евро) спрямо 2005, по предварителните данни на асоциацията - Czech Association of Textile, Clothing and Leather Industries (ATOK). Тази информация обхваща компаниите с над 20 наети. Основните проблеми са твърдата стойност на чешката валута и растежа на енергийните цени. В текстилната индустрия продажбите падат с един процент до CZK 44.3, а при облеклото намалението е с 14% до CZK 10.2 милиарда. Отчита се, че предишната 2005 година е била силна година на чешките производители на облекло.
Броят на заетите в текстилната индустрия с повече от 20 служители намалява с 8%, за да достигне  40 000 през 2006. В шивашката индустрия наетите намаляват с почти 15 процента до цифрата 20 000.
Средната работна заплата в целия сектор достига около CZK 13 100 (472 евро) , нагоре с 8.7 процента годишен ръст. В текстилната индустрия заплатите са около CZK 14 000, (505 евро) , което с CZK 2 600 (94 евро) повече от тези в шевната индустрия. Нараства производителността с около 10% при текстилните компании, спада с 2.2 при производителите на облекло.
Поради Шанхайското споразумение вноса от Китай се задържа на ниво от предишните години. Вноса от Индия и Пакистан нараства. В Чехия има около 600 компании с над 20 служители в сектора. Половината оперират в текстила, другите в производството на облекло.

Изложението за облекло в Бърно http://www.bvv.cz/styl-gb

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs