English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Потребление 

 • Общото потребление на облекло в Чешката Република нарастна с 18.7 % през 2002-2005 за да достигне € 1.9 милиарда включително таксите за 2005 година. Около 90 % от това потребление е за връхно облекло  или € 1.7 милиарда.
 • Чешката република се нарежда на 16-то място в потреблението на връхно облекло в ЕС, което представлява 0.8% от общата консумация в ЕС.
 • Населението на Чешката република намалява от 1998, поради миграционните процеси навън от страната. За годините 1998-2004 се преброяват 10.2 милиона души в страната. Налице е и нарастване на средната възраст, което е обща тенденция в ЕС.
Таблица 1 Потребление на връхно облекло, 2002-2007

в € милиони
 

  

2002

2003

2004      2005 о)

2006 пр)

2007 пр)

Дамски облекло

893

955

1,000

1,051

1,113

1,180

Мъжко облекло

362

389

408

428

451

480

Трикотаж

176

188

195

206

216

230

Аксесоари за облекло

51

59

61

62

65

65

Общо връхно облекло

1,482

1,591

1,664

1,747

1,845

1,955

Общо облекло

1,633

1,756

1,842

1,939

2,054

2,175

Годишна промяна в %

+ 7.5%

+ 5.7%

+ 4.9%

+ 5.3%

+ 5.9%

+ 6.1%

Източник: Euromonitor и националната статистика (CZSO)

Производство 

 • Общите продажби на чешките производители спаднаха до € 376 милиона през 2004. Броят на производителите на облекло намаля с 13% до 361 и наети 27,000 човека, намаление от 6% в сравнение с 2003.  Цифрите  за  2005 не са по-оптимистични и няма да бъдат подобрени през 2006 и следващите години. 
 • През 2004, продуктите на Чешката индустрия за облекло имаха намалено търсене, причинено от нарасналият внос. Износителите се възползваха от силното евро, по-евтиния долар направи ориентация на вноса от доларовите страни. Загубени бяха и експортни поръчки.
 • През 2004 година се отбелязва растеж на производството в позицията дамски/момичешки блузи и ризи, което обаче се промени през периода януари-юли 2005 със съответно намаление от 8 и 25%, в сравнение със същия период на 2004 г.
 • През 2004, 70% от общия обем на чешкото производство бе изнесено, от които 96% за ЕС.
 • Един от лидерите в производството на връхно облекло е Odevni Podnik (http://www.op-profashion.cz/about , следван от  Otavan (http://www.otavan.cz) и Blazek (http://www.blazekpraha.cz). Списък на чешки производители включително връзка към техните уебсайтове може да бъде намерен на страницата на асоциацията http://www.atok.cz/.

Тенденции 

 • Експертите предвиждат, че потреблението на облекло ще продължи устойчиво развитие за периода до 2009 година, вследствие на европейската интеграция на страната. 
 • Общо взето чешките потребители не са лоялни към брандовите стоки. Предимно поради ценови причини те предпочитат да купят не-брандов продукт от хипермаркетите (като Tesco и други), вместо от специализираните магазини за облекло, където цените са по-високи. Младите хора увеличават потребление на западни брандове. 
 • Потребителите в Чешката република ще стават по-отворени към западния стил, тъй като просперитете в страната се забелязва и чуждите инвестиции растат.
 • Растящият внос от страните с по-ниски разходи на производства ще доведе до ново съкращение на заетите в производството и затваряне на фирми. Някои от производителите ще се насочат към производството на работно и високо-качествено hi-tech кежуал облекло.

Възможности и заплахи 

 • Търсенето на връхно облекло в Чешката република ще продължи да расте през следващите години. Поведението на чешкия потребител се промени през последните сезони. Потреблението на дрехи втора ръка спада, за сметка на увеличаване потреблението на облекло от хипермаркетите и каталожните фирми;
 • Младите хора се интересуват повече от брандирано облекло, особено в кежуал облеклото и това за свободното време. Забелязва се осезаемо въздействието на Интернет върху младите с възприемане на новите тенденции, което ги кара да купуват повече европейски брандове; 
 • Чешките производители извършват доставки главно за страните от ЕС и собствения пазар. Тъй като техните срокове на доставки за бързи, това представлява конкуренция за вноса отвън.

Полезни източници 

Euratex Bulletins (http://www.euratex.org); Clothing Retailing Europe and European Retail Handbook 2005/6, Retail Intelligence/Mintel (http://www.mintel.com); Euromonitor publications (http://www.euromonitor.com); Central and Eastern Europe Textile Business Review (http://www.textilemedia.com/25701.html); национална статистика и уебсайтове на организации, споменати в това изследване.

2. Търговия : внос и износ

Внос 

 • През 2004, Чешка република внася 63 000 тона облекло на стойност € 701 милиона, от които € 414 милиона са тъкано облекло, € 265 милиона трикотажни облекла и € 22 милиона кожени облекла. Общия внос показва растеж от 51% в сравнение с 2002. 29% от връхното облекло идва от страни, извън ЕС, докато в другите страни на ЕС 25 този процент е 59%. Делът на вноса в общото потребление нараства, за сметка на местното производство.
 • Вносът на трикотажни облекла се състои от джърси и линейно плетени облекла (43%); тениски (29%); спортно облекло (11%); блузи и ризи (5%); панталони и шорти (4%).
 • Вносът на тъкано облекло се състои от панталони и шорти (42%); палта и якета (18%); блузи и ризи (11%); сака (6%);костюми и комбинации (5%); поли (5%); спортно облекло (3%).
 • Германия остава основен доставчик на облекло в Чехия през 2004 година, с дял от около 30% от пазара в стойностно изражение, следвана от Франция (13%). През 2004 вноса от Китай спада с 25 % в сравнение с 2003 година до € 18.2 million и дял от 8%. (Тази тенденция се променя след либерализирането на пазара от 1 януари 2005 година*(б.р.)
 • Общия внос от развиващите се страни в Чешката република намаля през периода 2003-2004 година в обем ( -12.6%) и стойност (-13.4%) за периода 2003-2004. Това се дължи главно на намалението на вноса от Китай . Нараства вноса от Тунис, Камбоджа, Бангладеш, Пакистан и Турция, намалява вноса и от Индия. (Тази тенденция се променя след либерализирането на пазара от 1 януари 2005 година*(б.р.) 

Износ 

 • Чешката република изнася връхно облекло на стойност € 464 милиона през 2004, от които € 334 милиона са тъкани облекла, € 121 милиона са трикотажни облекла и € 9 милиона кожени облекла.
 • Общо износа на връхно облекло нараства с 2% за периода 2002-2004.
 • Направлението на износа (ВОД*б.р.) е към други страни на ЕС (96% в стойност), като Германия (68% от целия износ), Великобритания, Словакия, Италия, Австрия, Полша и Холандия. Извън ЕС, най-голям износ се реализира в Швейцария (2% от общия износ).

Възможности и заплахи 

Трябва да споменем, че разбирането на авторите на това изследване за тези понятия е възможности - в случаите, когато може да отговорим и заплахи - ако не може да отговорим !

 • Очаква се увеличение на вноса през следващите години (това вече е факт*б.р.) Дефицита в търговията с облекло се увеличи с 5% за периода януари-юли 2005, като се отбелязва нарастване на износа с 25%, но същевременно нарастване на вноса с 31%. Това се дължи и на новите възможности за отчитане на износа след като страната влиза в ЕС (ВОД*б.р.)  
 • 21% от вноса в чешката република влиза от развиващите се страни през 2004. Този процент е по-висок в: тениски (37%), тъкани палта и якета (33%), и по - нисък за дърсита и пуловери (14%), поли (13%), костюми (9%) и сака (5%).
 • Вносните цени ще останат под натиск, намалението на вносните цени ще окаже натиск и върху чешките производители и намали техните печалби.
 • Растежа на вноса на облекло доведе до намеление с 12.5% на заетите в шевната индустрия през първото полугодие на 2005 година, в сравнение със същия период на предишната година. Затворени бяха фирми.

  Полезни източници 
 • EU Expanding Exports Helpdesk - http://export-help.cec.eu.int
 • Eurostat - official statistical office of the EU - http://epp.eurostat.cec.eu.int
 • Euratex Bulletin (http://www.euratex.org)

3. Търговска структура 

 • Входа за чешкия пазар може да бъде реализиран по няколко канала, от които най-интересните са: продажби на вносители, независимо дали са организирани вертикално, търговци на едро и магазини (вериги и хипермаркети).
 • Специализираните магазини за продажби на облекла правят около 50% от оборота на пазара през 2005 година, от които 30% са независими магазини и 20% вериги. Но тези групи срещат увеличена конкуренция от канали като супер и хипермаркетите, като например пазарния лидер Tesco.
 • Очаква се промяна на пазарната структура с тенденция към концентрация и снижаване на цените. 
 • Някои от местните вериги: Kenvelo (опериращи в 213 магазина в Европа, от които 62 в Чешката република; http://www.kenvelo.com), OP Prostejev (134 магазина в Източна Европа, от които 105 в Чешката република.; http://www.op-profashion.cz), Групата SOS, включваща SOS textil (98 магазина и каталожни продажби), Hak & Hak и Mega Markt (http://www.sostextil.cz); Centex; Hasso и Vesna. Някои от другите активни вериги в чешката република са : C&A (15 магазина и 6 Clockhouse магазина), H&M, La Halle (Vivarte, France); Oray (Germany); New Yorker (Germany), IC Companys (Denmark) и Benetton. (информацията е към 2006 година*б.р)
  -----------------
  Източник: CBI.NL

Според друг материал на чешката асоциация през 2006 година се наблюдават следните промени на пазара на облекло в Чехия:
Продажбите на чешките производители падат с 3.7 % до CZK 54.5 милиарда (близо 2 милиарда евро) спрямо 2005, по предварителните данни на асоциацията - Czech Association of Textile, Clothing and Leather Industries (ATOK). Тази информация обхваща компаниите с над 20 наети. Основните проблеми са твърдата стойност на чешката валута и растежа на енергийните цени. В текстилната индустрия продажбите падат с един процент до CZK 44.3, а при облеклото намалението е с 14% до CZK 10.2 милиарда. Отчита се, че предишната 2005 година е била силна година на чешките производители на облекло.
Броят на заетите в текстилната индустрия с повече от 20 служители намалява с 8%, за да достигне  40 000 през 2006. В шивашката индустрия наетите намаляват с почти 15 процента до цифрата 20 000.
Средната работна заплата в целия сектор достига около CZK 13 100 (472 евро) , нагоре с 8.7 процента годишен ръст. В текстилната индустрия заплатите са около CZK 14 000, (505 евро) , което с CZK 2 600 (94 евро) повече от тези в шевната индустрия. Нараства производителността с около 10% при текстилните компании, спада с 2.2 при производителите на облекло.
Поради Шанхайското споразумение вноса от Китай се задържа на ниво от предишните години. Вноса от Индия и Пакистан нараства. В Чехия има около 600 компании с над 20 служители в сектора. Половината оперират в текстила, другите в производството на облекло.

Изложението за облекло в Бърно http://www.bvv.cz/styl-gb

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News