English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018

Съдържание

1.Карта на Руската федерация

2.Статистически данни

 • население, възрастово разпределение
 • по-големи градове в Европейската част
 • валутни курсове

3.Икономика - общи данни

4.Сектора за търговия на дребно

5.Търговия на дребно в Москва и Санкт Петербург

6.Поръчки по пощата (каталожна търговия ), електронна търговия

7.Място на Русия в световната търговска система, митническа политика

8.Особени митнически режими

9.Регионални споразумения

10.Данъчна политика

11.Сертификация за съответствие

12.Обща характеристика на пазара на облекло

13.Внос на облекла

14.Главни играчи

15.Местно производство

16.Избрани фирми на пазара в Русия

17.Търговски вериги

18.Улици

19.Поглед върху пазарни изследвания

20.Общи тенденции и възможности за българските фирми

21.Изложби

22.Първи стъпки, реклама

23.Франчайзинг

Населението на Русия е около 143 милиона души, от които малко над 100 милиона живеят в Европейската част и над 40 милиона в Азиатската.

Главни градове са:

Москва - столица на Русия с население от около 9 500 000 души (неофициално около 14 млн. души).
Санкт Петербург - около 5 100 000 (официално)
Новосибирск - около 1 400 000

Нижни Новгород - около 1 400 000
Екатерининбург - около 1 310 000
Казан (основан от българи дошли откъм р.Волга) 1 154 000

Ростов на Дон 1 012 000

Възрастово разпределение (2005):

0-14 години: 14.6% (мъже 10,704,617/жени 10,173,313)
15-64 години: 71.3% (мъже 49,429,716/жени 52,799,740)
65 и нагоре: 14.2% (мъже 6,405,027/жени 13,907,896)

Средна възраст:

Общо: малко над 38 години
Мъже: 35 години
Жени: 41 години

Валута - руска рубла

- руска рубла

1 щ.д . = 28.19 рбл (варира), 1000 рбл = 35.57 щ.д.

1 евро = 33.63 рбл (варира), 1000 рбл = 29.72 евро

1 BGN = 17.20 РБЛ (варира), 1000 рбл = 58.14 лева

Икономика

Русия завършва 2005 година със седма поредна година на растеж на икономиката, средно с около 6.4% след финансова криза преживяна през 1998 година. Основните източници на растежа са нарастналите цени на петрола и евтината рубла, но годините след 2000 г. са отбелязани с инвестиции и нарастналото потребителско търсене. Реалните доходи на населението нарастнаха с над 12%. Население с доходи под чертата на бедноста - 17.8 % (приблизително).

Сектора за търговия на дребно в в Русия е един от най-бързо развиващите се в Руската икономика. През последните пет години оборота в търговията надмина обема на произведеният от руската икономика брутен продукт. Предвижданията са, че тази тенденция ще продължи и в обозримото бъдеще. Според анализ на известната консултанска компания А.Т.Керни, Русия се нарежда на първо място през 2004 година, измежду 30-те най-бързо развиващи се пазари. "Търговците на дребно са привлечени не само от размера на руския пазар, който е пазар на 143 милиона души и се оценява консумация в размер на около 280 милиарда щ.д. в годишен размер, но и от потенциала му за развитие. Търговията на дребно се развива благодарение на нарастващите доходи на руското население, за което допринася и политическата стабилност и икономическото възстановяване през последните пет години. Понастоящем търговията на дребно е доминирана от малки и средно големи традиционни магазини, сергии и крайъгълни дюкянчета. Това са обикновено местни фирми с обещаващ потенциал за растеж. През месеците от януари до септември 2005 година се отбелязва нарастване на оборота на търговията от 11.7%, спрямо същия период на 2004. За 2005 година се очакват да бъде отчетен приблизително ръст от около 13-13.9 % за продажбата на нехранителните стоки. Примера на световните хипермаркети като Wal-Mart и Carrefour, които работят във всякакъв формат магазини вдъхновява и руската търговска мрежа. Очаква се в близко време дискаунтерите да се сблъскат с голямата конкуренция на хипермаркетите, особено в районите извън големите населени места. Този проблем не е толкова изразен в Москва, тъй като сложната транспортна система принуждава повечето хора да пазаруват в най-близките магазини.

Факторите за растеж на руския пазар са налице - макроикономическа стабилност, нарастване на БВП и увеличаване доходите на потребителите, както и тяхното потребление. Налице са структурни промени на търговията на дребно, увеличава се нейната ефективност. Нови вериги магазини в модерен вид заемат пазарен дял.

Активната роля на асоциациите за търговия на дребно също изигра положителна роля за развитието на сектора. Заедно с развитието на асоциациите за малкия и среден бизнес, тези организации помогнаха да бъде намалено влиянието на свързаните с олигархията мега-холдинги и да се развива бизнеса в нормална среда.

Търговията на дребно в Москва и Санкт Петербург

Според руската статистическа атенция Госкомстат, търговията на дребно в Москва представлява около 27% от общата търговия на дребно в Русия, което разбира се я прави най-важния пазар в страната. Въпреки, че в Москва се виждат много нови модерни магазини, голяма част от търговията се движи все още в малките традиционни магазини и на открито. Търговията на дребно в Москва нараства непрекъснато. Магазинната площ преди три години бе оценена от кметството на 506 кв.метра за 1000 души население, което е все още назад от западните стандарти. Разходите на населението за потребителски стоки през периода януари-август 2005 г. възлизат на 55.1 % от общите им доходи, докато през този период на 2004 година, този процент е 54.

Търговията на дребно във вторият по значение град в Русия Санкт Петербург също се развива динамично. Дори и консервативните оценки на пазара дават около 9 миларда щатски долара оборот годишно. Очевиден показател за растежа на сектора е непрекъснато нарастващия брой на ново строителство търговски центрове, комплекси и супермаркети, в които инвестират местни и чуждестранни лица. Инвестицииите в активи нарастват с около 40%.

Нарастналото потребление се обяснява с увеличеното индустриално производство (машиностроене и хранителна промишленост) в Санкт Петербург и обема на транспортните услуги с около 20% годишно, оборота и доходите на населението с около 10%. Реалните доходи на населението са около 200 щ.д. месечно. Тази цифра, мултиплицирана с броя на жителите и разходите за потребление ни довеждат отново до цифрата от около 9-10 милиарда потребление в Санкт Петербург.

Поръчки по пощата, електронна търговия

Макар и с твърде малък дял, ще споменем за възможностите, които отдава тази търговия. Поръчките по каталог са в спад. От октомври 2005 година, нови по-високи пощенски тарифи бяха въведени и това навреди на бизнеса на фирми като Quelle, Neckerman и 3 suisses. Въпреки това руските фирми, които работят в сектора не са декларирали, че ще спрат операциите си.

Електронната търговия, където повечето от фирмите имат собствени куриери, които събират парите от продажбите си, не са засегнати от осъвременяването на цените на пощите. Все пак около 20-25% от продажбите на фирми като eHouse, Ozon, Colibri се ползват и от услугите на пощите, а те отчитат че бизнеса може да понесе този разход.

Място на Русия в световната търговска система, митническа политика

Русия все още не е член на Световната Търговска Организация, но се очаква този процес да бъде завършен през 2006 година. Вноса на облекла и текстил се обмитява, заплаща се и данък добавена стойност (НДС). . Поради силния натиск на местните производители, Руската федерация няма намерение да даде предложение за намаление на митата при преговорите за присъединяване на Русия в СТО. Има декларирани намерения за намаляване на митата до 20% от сегашната им стойност, но не по-рано от 3 години, след встъпването на страната в СТО. Това руските производители наричат защита на вътрешния пазар, но очевидно става дума за протекционизъм над местното производство.

Митническата тарифа разделя страните на такива с развиваща се икономика и слабо развити страни. Листата на слабо развитите страни включва страни от африканският континент и някои острови, които почти нямат значение от гледна точка на търговията. Страни като България, Бразилия, Китай и Индия имат статус на страни с развиваща се икономика. Стоките внасяни от слабо развитите страни са освободени от мита, докато стоките от развиващите се икономики (България) се облагат с мита, които представляват 75% от основната митническа ставка. Но някои облекла, като тези произведени от синтетични тъкани са изключени от преференциалната тарифа. Произхода на стоката се удостоверява със сертификат форма "А", който в България се заверява от Българска търговско-промишлена палата. Съществува и режим на временен внос, при който внасяните стоки могат да бъдат частично освободени от мита и ДДС (НДС). Не се изискват плащания за суровини и материали, когато готовия продукт се изнася изцяло от Русия.

Особени митнически режими

Съгласно Постановление на Руската Федерация от 23.01.2006 се очаква след 23.02.2006 г. или от датата на публикуване на постановлението, безмитния внос на стоки за граждани да бъде намален от 50 на 35 килограма и до един път в месеца, вместо 4 пъти, както е понастоящем. По първоночални проекти се предвиждаше намаление на стойността до 30 хиляди рубли, но настоящия праг от 65 хиляди рубли остана непроменен. Това означава, че стоките чието тегло надвишава този праг ще се облагат с мито в размер на 30% от обявената митническата стойност, но не по-малко от 4 евро за килограм. Това се счита за удар по куфарната търговия, но въпреки това все още съществават достатъчно причини тя да продължи да бъде развивана. Този режим оформя лика на около 50% от пазара на облекло.

При влизане в Русия се декларират суми в брой над 3000 щатски долара.

Регионали споразумения

Пет страни участват в митнически съюз - Русия, Беларус, Казахстан, Киргистан и Таджикистан. Стоките, които се изнасят от Русия за тези страни са освободени от експортни такси. Същото е положението и с вноса на облекла и текстил, произведени в ОНД - освободени от мита. Данък добавена стойност се заплаща в съответствие с общите процедури. Има обаче една важна особенобост, че преференцията се дава само при условие, че стоките са транспортирани по договор, подписан между граждани, резиденти на ОНД и са внесени на територията на една страна-членка на ОНД от територията на друга страна-членка на ОНД, с изключение на случаите когато такъв транспорт е невъзможен поради географското положение на страните. Разбира се това споразумение отваря врата за някои оператори, които се възползуват от него чрез недействителни докементи. При предстоящото влизане на Русия в Световната Търговска Организация през 2006 година, се очаква да бъде засилен контрола на стоки, които преминават само транзитно през страни като Беларус, използвайки безмитната спогодба. В последно време засиления интерес на Турция към споразумението за свободна търговия с Таджикистан може да се обясни с възможноста да се възползуват от митническия съюз между горните пет страни и продават в Русия при нулева митническа ставка.

Данъчна политика

Правителството демонстрира намерения са намаляване на ДДС (НДС) от януари 2007 година на 13%, но засега ставките са 0 (износни стоки), 10 (детските стоки) и 18%, като при внос на облекло и текстил се заплаща 18% НДС (без детските).

Сертификация за съответствие

Някои видове облекла и текстил подлежат на задължителна сертификация. Поради динамично променящата се наредба, е добре износителите да проверят предварителна дали техните стоки подлежат на сертификация. Това може да стане в SGS - България тел (02) 91015, г-жа Михайлова. Преди износа на стоката се подава заявка за провеждане сертификация на продукцията, заедно с мостра. Това е най-добрият начин да се получи хигиенен сертификат от руските санитарни органи. По този начин може да се продава стоката на различни партньори в Русия. Процедурата отнема време от около 1 месец. След като се получи master certicate, нещата са по-лесни и се актуализират само с копие, заверено от SGS. В случай, че тази процедура не бъде спазена предварително, последствията за вносителя са по-утежняващи - задържане на стоката и сертификация на място. Разбира се има и разходи, които следва да бъдат включени в цената ни.

Обща характеристика на пазара на облекло

Масовите облекла представляват най-големия пазарен сегмент. В цялата страна работят стотици оператори, чиито обороти се изчисляват на десетки и стотици милиони долари. По мнението на експертите на пазара за скъпите елитни облекла почти не е останала незапълнена ниша. Тук оборота се оценява в луксозните марки на около 1.5 до 2 милиарда долара, в първокласните облекла на около 2.5 до 3 милиарда долара. Най-евтините облекла също са направили своя път към пазара чрез вериги като Auchan и Metro, куфарната търговия и сенчестото производство с пазарен дял от около 40-50 % от вноса и местното производство. Най-перспективния сегмент е облеклото с добро качество, на умерени цени. До скоро един от главните играчи в тази зона бе Турция, но местните, а и европейски фирми с умерено качество също увеличават продажбите. Като очевидни могат да бъдат определени пазарните ниши в дамското облекло за младата, работеща жена.

По оценката на специалисти на пазара на облекла за средната класа се продават облекла за около 12-13 милиарда щатски долара, при годишен ръст от 10-15%. Около 15% от семейния бюджет на средната класа се изразходва за облекло. Оборота на лидерите в този среден сегмент се увеличава с около 30-40% годишно. Според анализа на агенция ABARUS Market Reasearc, публикуван през август 2005 година около 40% от продажбите в средната класа облекло се реализират в Москва и 17% в Санкт Петербург.

Все още голяма част от потребителите в средната класа нямат предпочитания към определени марки дрехи и извършват покупките си спонтанно. В последно време привързаността и лоялноста към марката започва да се увеличава. Тази средна класа може да бъде разделена условно на две - висша и низша. Към висшата средна класа се причисляват семействата с доходи от и над 700 щ.д. на човек, които купуват костюми от около 500 до1200 щ.д. и 200-300 щ.д. за яке за свободното време/джинсово или подобно, докато при низшата средна класа тази граница е около 200 щ.д. и 45-60 щ.д. съответно (за сведение истинската висша класа не купува костюми под 2-3 000 щ.д.). Разбира се има случаи, когато вкусовете на двете групи могат и да съвпаднат.

Като правило сегмента "висша средна класа" се заема от вносните облекла. В деловото облекло това са фирмите Cerruti, Canali, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, MaxMara. В сегмента младежко облекло и облекло за свободното време са представени Benetton, Zara, Мехх, Naf-Naf, In Wear/Matinique, Mango и други. Но както стана дума поради неориентираността на потребителя към определени марки, виждаме на пазара и други не толкова популярни имена като Меlka, Kaleva, Bugatti, които работят доста активно. Хората купуват стоки на последните фирми по две основни причини - качество и имиджа на страната, от която идват облеклата като световен център на модата. Много от тези продажби се извършват в магазини, които предлагат асортимент на различни марки, като по този начин не ограничават правото на избор на потребителя.

В пазарният сегмент "ниската средна" класа работят предимно местните производители. Тяхната клиентела има твърде размити ориентири, тях не ги интересува марката или страната на производство. Тези клиенти обаче са заинтересовани да не изразходват твърде много време за покупката на една дреха и поради тази причина мястото на магазина е важно за тях. От тази особеност и от големите разстояния в руските градове се възползуват и играчите в този сегмент. Магазините се устройват в близост до потока от потребители като станции на метрото и други подобни. Практически този потребител е повече свързан с магазина, отколкото с марката и производителя. Пример за успех на такава фирма е Sela, започнали с производство в Русия, а вече и с подизпълнители в Китай, която има над 200 магазина в Русия, която създава комфорт и атмосфера в магазините си, различна от съветската епоха. Някои от фирмите в този сегмент имат вече и лоялни потребители, които при поддържане на добра пазарна стратегия и позициониране, могат да бъдат задържани и за дълго.

Някои от марките в "нисшата средна" опитват да се издигнат в следващато по-горно ниво. Тяхната маркетингова политика е да построят нови вериги магазини с нови митични марки, но тези мероприятия обикновено са съпроводени с достатъчно стабилен бюджет. Чрез новите марки те искат да внушат на потребителя, че тяхната стока е произведена в чужбина. Пример в тази посока е марката OGGI. Сред резултатите от една анкета намираме, че марката OGGI е толкова популярна, както и Benneton. Това ни кара да мислим, че това е успешна тактика. Разбира се това не е единственото оръжие, с което да се завоюва "висшата средна" класа. Тези производители трябва да предложат непрекъсната смяна на асортимента в актуални за сезона модели и цветове, при максимално наличие на търсените размери.

Внос на облекла

Повечето от тази продукцията се произвежда извън Русия или при висококачествени местни производители с вносни материали. Значителна част от продукцията се внася от Италия (4%), Турция (4%)и Китай (11%) (източник Symbol-Marketing). Бихме могли да приемем тези данни верни като съотношение на силите на пазара, въпреки че намираме дела на Китай твърде малък. Тези данни са вероятно на база на официалния внос на страната, който според източници от индустрията е с близо 10 пъти занижен стойностно. Опирайки се на огледалната статистика установяваме, че това твърдение на експерти не е преувеличено твърде много.

По данни на държавната руска статистика Госкомстат през 2004 година в Русия са внесени облекла и текстил на стойност около 3.477 милиарда щатски долара, което представлява 4.6% от общия внос. Неофициални източници дават сведения, че 60% от този внос или производство се извършва в нарушение на съществуващото законодателство. Това също предполага, че реалната стойност на вноса е няколко пъти по-висока от декларираната на митниците.

Главни играчи

По изнесените данни на митницата на Китай за 11-те месеца на 2005 правим изводи, че за 2005 г. официалния износ на облекло и текстил от Китай в Русия възлиза на около 3.5 млрд.щ.д. при ръст от около 37% спрямо 2004 година. Съдейки от информация на карго превозвачите и от пътуващи до Китай през Москва, куфарната търговия с Китай също има сериозно развитие, но данните са оскъдни за сметка на търговията.

По обясними причини статистиката на Турция показва твърде малко информация дори за реалният износ в Русия. По материали от пресата достигаме до информация, че турският официален текстилен износ за Русия е на стойност от около 1.4 млрд. Неофициалните цифри за куфарната търговия са шокиращи. Според авторитетната турска организация DEIK още преди десет години, тази цифра възлиза на около 6 милиарда щ.долара. Въпреки че в края на 90-те години имаше криза на руския пазар и тази цифра е възможно да е претърпяла известни изменения в посока намаляване, все още намираме информация за близо 1 милион руски "туристи" в Турция, всеки от които има право да вземе със себе си 60 кг стока или да обяви на руската митница безмитен внос на около 2100 щ.д по текущ курс. Като се има предвид три-четири пъти намаляването на тези цени за митнически цели, отново стигаме до приблизителната цифра от около 6 милиарда щ.д.

За навлизане на нови фирми на пазара и утвърждаване на присъствието на старите Турция организира изложба само за турски фирми UNISTYLE, чието 9-то издание се проведе в края на януари 2006.

Данните на Еуратекс за износ от Европейския Съюз за Русия приблизително сочат за 2005 година -
-облекло износ от около 1.450 млрд.евро = 1.750 млрд.щ.д.
-текстил износ за около 730 мил.евро = 876 мил.щ.д.
Общо през 2005 г. ЕС изнася облекло и текстил за около 2626 млрд.щ.д. при ръст от около 20% спрямо 2004 година, от които близо половината италиански доставки.

Макар и само с около 50 милиона текстилен износ може да отбележим, че през 2005 година и САЩ бележат ръст от около 30% на пазара спрямо 2004 година.

Или трите главни доставчици ЕС, Китай и Турция реализират на пазара около 20 милиарда щатски долара износ през 2005 година от целия руски внос за 2005 г. от около 30-32 млрд.щатски долара.

В борбата за пазара обаче се включват и много други играчи, в т.ч. и Източна Европа. През 2004 година Румънското министерство на икономиката и търговията похарчи почти 25% от бюджета си за промоция на експорта за привличане на руски купувачи в Румъния. Много активна е и Полша.

Местно производство

Обичайно за страна като Русия намираме отново противоречиви данни за броя на фирмите от сектора и заетите в производството. Ние ще се спрем на данните определящи около 14 000 фирми и 650 000 души заети в производството на облекло. Тази численост предопределя и сериозно присъствие на пазара с около 40% дял - средна и ниска ценова група, държавни поръчки. И ако в големите градове дела на местното производство е по-малък, то в по-малките населени места, местните производители имат по-добри позиции. Тези наблюдения са върху Европейската част. Тук не се разглежда Азиатската част, където доминираща роля има вноса от Китай. Като цяло по-голяма част от местната промишленост изпитва сходни проблеми с българската промишленост от преди 10 години - остаряло оборудване (70%), ниска производителност, трудности при конкуриране с вносните стоки, кредитни годишни лихви от порядъка на 15% . В последната година се забелязва съживяване на инвестициите в сектора облекло.

Мезонивото носи обремененост от миналото и инертност поради благоприятни дадености към този момент.

Избрани фирми на пазара в Русия

Търговската марка "VASSA" се появява на руския пазар през 2000 г. Дизайнерските колекции на Васа се произвеждат в руски, италиански или американски фирми в малки серии от 100 до 180 бройки от модел. VASSA COLLECTION черпи вдъхновение от Ню Йорк и изръчва женственост, агресивност и собствена индивидуалност. В нейната линиия откриваме чистота на линията, изискан урбанистен стил, преминаване от мъжкото в женското начало.http://www.vassatrend.ru/

Известната фирма Olsen - Германия подготвя за всеки сезон около 1500-1800 модела - по две за сезон пролет/лято и две за есен/зима. Голямо разнообразие на аксесоари. Магазин на тази фирма може да се види на ул. Большая Дмитровка, 2, метро: Пушкинская

ГОТА е марка, е марка, създадена в Русия. Абревиатурата означава Готовото Облекло на Твоите Амбициии. В облеклото на ГОТА се оглежда съвременната жена. Представят 4 колекции в година за всеки сезон в три линии - OFFICE, EVENT, CASUAL. Един от веригата магазини се намира в ТЦ «Мираж»(м. Кузьминки) Волгоградский пр-т, 125, 2 этаж http://www.gota.ru/

Веригата от магазини "КЕНГУРУ" - всичко за бъдещата майка и деца е основана през 1995 година. Идеята принадлежи на Жанна Карпинска, генерален директор на фирмата http://www.keng.ru/

Полската дизайнерска фирма за търговия с облекла LPP планира да инвестира около 17.9 милиона евро в Русия и Украйна (в т.ч. е и по-малкия проект на фирмата за Украйна) в разширяване на тяхната мрежа за продажби. Фирмата вече има магазини продажби на облекла пазара в Русия, както и в седем други страни на Източна Европа).

Панинтер - верига магазини за облекло, доста от тях разположени в близост до изходите на метрото. Разбира се на витрините има много модели, има и пробна, асортимента е руски трикотаж от добро качество. Посещаван и заради намаленията до 50%. Един от магазините може да се намери на адрес: ул. Воздвиженка, д.10, Метро: Библиотека им. Ленина http://www.paninter.ru/ Магазина е голям и не е скъп за руските стандарти дори може да се каже евтин.

На пазара се появяват нови имена като Kuvyr.com и ModaMo, които не са производители и поръчват облеклата си в страни от Азия или Турция. Други като Savage и O'stin имат малки производствени операции в Русия. В повечето от случаите тези операции са в по-тежките облекла, като костюми и палта, с което те могат да реагират по-бързо на пазара.

Някои търговски вериги

Търговски центрове в средния пазарен сегмент:

ГУМ
Красная пл., 3, м. Площадь Революции , Театральная
Московский
Комсомольская пл., 6, м. Комсомольская
ОХОТНЬIЙ РЯД
Манежная пл., 1, м. Охотный ряд , Площадь Революции
САДКО-АРКАДА
Краснопресненская наб., 14, м. Улица 1905 года
СМОЛЕНСКИЙ ПАСАЖ
Смоленская пл., 3/5, м. Смоленская ,
ТЦ ТАГАНКА
ул. Таганская, 2, м.
ТОРГОВЬIЙ ДОМ ЦУМ
ул. Петровка, 2, м. Охотный ряд, Театральная, Кузнецкий Мост
ТЦ АТРИУМ
ТЦ ГЛОБАЛ СИТИ
ТД НОВОАРБАТСКИЙ
ТЦ УНИВЕР-СИТИ
ТЦ МЕГА

Улици

Тверская, Кутузовский пр., Ленинский пр., Манежная, Новьй Арбат и много други.

Поглед върху пазарни изследвания

При една изследване за покупателната честота на облекла (в изследването са включени и обувки), обхванало 15 000 души на възраст над 18 години в над 100 градове и населени места, са отбелязани следните резултати:

 • почти половината руснаци 44% купуват дрехи не по-често от два пъти годишно. Колкото населеното место е по-малко, толкова по-рядко жителите му купуват облекла. В селските райони 49% от запитаните са дали този отговор. Към тази категория може да причислим и по-възрастните руснаци;
 • всеки пети руснак купува дрехи по три-четири пъти в годината. Този отговор е дал и всеки четвърти жител на градовете с население над 1 милион души, както и тези на възраст до 45 години. Тази периодичност имат и руснаците с доходи около средните за страната;
 • всеки 10-и руснак (13%) е отговорил, че купува дрехи и/или обувки един път на два-три месеца. При младежите този процент достига 20-25%. От гражданите с високи доходи всеки четвърти е дал същия отговор. В Москва имаме 19% с този резултат, в Санкт-Петербург 16%;
 • един път в месеца купуват нови дрехи 8% от руснаците и два - три пъти в месеца 2%. Тази честота се отбелязва при младежите и хората с високи доходи. В проучване каква част от доходите на семейството се изразходват за покупка на облекло се получава преобладаващ отговор от около 20 до 30% , при почти равни разходи за детско и дамско облекло и на последно место за мъжкото.

За место на покупки, около 37% от запитаните са отговорили, че правят покупките си по малките павилиони и сергии, увеличава се деля на "по-цивилизованите" форми с около 31 % и във фирмени магазини и бутици - 12%.

Общи тенденции и възможности за българските фирми

Възходящето развитие на средния пазарен сегмент се обуславя от увеличение дела на семействата с относително по-висок доход. Една от основните тенденции е растящата ориентираност на потребителите към конкретни марки, както и към по-висококачествени облекла. Очаква се още по-сериозно нарастване значението на марката (бранда). Наложените на западния пазар марки все още си прокарват път на пазара, което позволява и на други играчи, които познават претенциозните руски купувачи да завземат територия. Виждаме, че местното производство се е насочило към тази средната ценова група облекла. Наред с тях, сериозна група от цяла Европа се е насочила към пазара. На изложението СРМ наред с груповото участие на България ще видим групово участие на всяка една страна: Австрия, Дания, Великобритания, Франция, Финландия, Швеция, Германия, Италия, Португалия, Турция и Румъния. Ще видим и индивидуални участници от Норвегия, Гърция, САЩ и много други страни. Ако трябва да дадем по-обобщаваща картина, почти няма европейска фирма работеща на ишлеме в България да не се е установила или насочила към руския пазар.

Преходният период на сектора за търговия на дребно и растящата средна класа, дава на българските производители на облекло уникална възможност да навлезнат на този динамично развиващ се пазар. Ако българските фирми се насочат към този пазар с малък бюджет, най-възможното място, в което ще попаднат е категорията "нисшата средна" класа. Това се определя най-вече от факта, че доминира стереотип - хубавите дрехи се създават на Запад. Излезналите преди 16 години от руския пазар български дрехи не са имали имиджа на топ облекла, така че бранда на страната трябва да започне да се гради с консолидирани усилия на фирмите, имащи сили да атакуват пазара. Разбира се, за да се навлезе на пазара е необходимо да се намерят подходящи и сигурни партньори. Със сигурност освен проницателност и упорита работа, е необходим съвет и от местен специалист. Едно от нещата, с които ще се сблъска производителя е трудности на партньорите да получат изгодни кредити и необходимост от установяване на представителство и/или склад. Всеки, който чуе за мащабите на търговията си представя проект или в Москва или в Санкт Петербург. Но там където са по-очевидни възможностите има и очевидно по-голяма конкуренция. А както се вижда и от списъка на градовете, има поне десет града с 1 милион души, които заслужават внимание. Разбира се трябва да сме наясно, че ако в столицата имаме проблеми, те няма да бъдат по-малко и в провинцията.

Изложби

Една от добрите възможности за навлизане на пазара и за разпознаване на фирмата се предоставя от изложбите, които се организират не само в Москва и Санкт Петербург, но и в някои от по-малките градове. Трябва да се внимава да се подбере подходяща за нашите цели изложба. Някои от тях имат базарен характер, други са В2В. В другите големи градове се провеждат също интересни изложби.

CPM - COLLECTION PREMIERE MOSCOW, Москва. Тази година ще се проведе второто издание, организирано от германската панаирна група Igedo Меssе Dusseldorf. Събитието веднага се превърна в събирателен център - на площ от 7613 кв.м. ще бъдат представени над 600 марки от производители в над 20 страни.

Тази година ще се проведе второто издание, организирано от германската панаирна група Igedo Меssе Dusseldorf. Събитието веднага се превърна в събирателен център - на площ от 7613 кв.м. ще бъдат представени над 600 марки от производители в над 20 страни.

От 28 февруари до 3 март 2006

Индустрия моды'2006, Санкт-Петербург. Организатор РЛП-Ярмарка ООО

Организатор РЛП-Ярмарка ООО

Облекло, трикотаж, бельо, текстил и кожени изделия

27- мо издание от 15 до 18 февруари 2006 година

28- мо издание от 6 до 9 септември 2006

Salon of garment'2006, Москва. Организатор Текстильэкспо ЗАО

Организатор Текстильэкспо ЗАО

Облекло - мъжко дамско, детско, за свободно време, корпоративно и аксесоари

от 28 до 31 март 2006 година

от 19 от 22 септември 2006

Apparel textile salon'2006, Москва. Организатор Текстильэкспо ЗАО

Организатор Текстильэкспо ЗАО

Текстил - изложители от Испания, Италия, Китай, Тайван, Турции, Франция, Чехия, Ю. Корея.

от 28 до 31 март 2006 година

от 19 до 22 септември 2006

JeanShow'2006, Москва. Организатор Тюркель (турска фирма)

Организатор Тюркель (турска фирма)

JeanShow - 2-ра Международна изложба на облекла за свободно време и спорт

от 30 май до 1 юни 2006 година

Първи стъпки, реклама

Стратегия за навлизане на пазара

 • внимателно проучване да се добие ясна представа за възможностите
 • присъствие на местен партньор е необходимо за ефективен маркетинг и продажби
 • готовност за поддържане на дългосрочен план за постигане на положителни резултати
 • готовност за франчайзинг

Едно полезно издание "Товары и Цены" създава възможности за появяване на марката на пазара и привличане вниманието на търговците на едро. Препоръчително е контактните адреси трябва да посочват руски адрес и телефон. Много праучвания показват, че руския потребител е чувствителен към рекламата и всеки който подцени този факт ще има по - слаби резултати. В рекламата трябва да се подходи съобразно вкуса на местния потребител и целевата група. Наред с това фирмите, които продават в русия трябва да имат подходяща опаковка и етикетиране на облекла на руски език. Това ще покаже грижата за клиента.

Центъра на Промишлеността на Република България в Москва /ЦПРБ/, изразява желанието да съдейства на български фирми, които биха желали да изнасят за Русия., като им предостави офиси и складови площи. За контакти г-н Ангелчев, главен секретар на ЦПРБ, тел. 0074957265800

Франчайзинг

По данни на руската федерация за франчайзинг и други източници установяваме, че през 2005 в Русия оперират около 150-165 франчайзинг системи със около 3000 единици. Този брой се получава след един годишен растеж от около 19% на обектите през последната година. Расте броят на фирмите, участници в изложението BuyBrand (http://www.infofranchise.ru/), което се организира през есента в Москва.

Други пазари
Пазара на облекло и домашен текстил в Норвегия 
Пазара на облекло и текстил в Швеция 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News