Няколко месеца след влизането на България в Европейския съюз, индустрията за производство на облекло, преди да се е нарадвала на малкото предимства, произтичащи от членството ни, се сблъсква фронтално с най-големия проблем. Работната ръка. В една от най-големите инвестиции през последните години в бранша фирмата "Пиринтекс", по-известна като фирмата на  Rollman, две седмици  продължават опитите за извиване ръцете на работодателя, осигуряващ едни от най-добрите условия за труд и заплащане в провинцията на Югозападна България.
Какво ще последва е логичния въпрос. Няма да се самозалъгваме. През 2008-ма година, заетите в индустрията за облекло ще спаднат с около 20%, а това означава 30-35 000 души ще останат без работа или ще си я намерят предварително в Западна Европа. На какво лежат тези прогнози:
- очаква се ново, предпоследно изнасяне на масовите поръчки към новите производствени центрове - Украйна, Беларус, Китай, Индия, Виетнам и др. (последното ще се случи на нова вълна през 2009 година). В края на 2007 година отпадат последните количествени ограничения, налагани все още на Китай за износ в ЕС;
- очакваме отлив на поръчки, поради несигурната обстановка, породена от започналите стачни протести. Този отлив ще засегне най-вече фирмите, работещи "на светло";

Пазарната промяна логично ще доведе до промяна във фирмената политика на много от фирмите. Фирмите ще трябва да реализират същите приходи при:
- намален числен състав;
- нарастнали вътрешно-стопански разходи; 
- нарастнала кредитна задлъжнялост (средносрочни инвестиции, оборотни средства и др.)
- нарастнала конкуренция и
- спад на цените в световен мащаб.

Вече знаем, че резервите в производителността са твърде ограничени, преди всичко поради големия дял на ръчни операции в производствения цикъл и невъзможността да бъдат постигнати по-добри резултати. Така и не стигна времето да бъде създаден средният технически персонал, за да се подобрят значително операционните процеси и намали машинния престой.
Кредитната задлъжнялост постави на изпитание редица фирми, изплащащи машини на лизинг и вървящи към максимална въоръженост. Инвестициите за подобряване на машинния парк при повече от фирмите отсега нататък ще легнат само от върху възможностите на грантовите схеми на ЕС, които са достатъчно обременени с тежести от чиновниците в София и Брюксел.

Къде ще намерят фирмите възможността за растеж.
- В процеси, включващи повече услуги като дизайн, CAD/CAM, логистика. В тези процеси ще участват квалифицирани специалисти, носещи по-добри резултати на фирмата от заетите оператори на машините;
- В делокализация на част от производството - резервите вероятно ще бъдат потърсени първо в сивата икономика (при по-леките изделия), а в последствие и извън страната (при конструираните облекла вече текат процеси на делокализация).

Перспективата - както винаги по-добра за интелигентните и навременни решения и незавидна за мудните и закъснели решения.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs