English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018

И в отчетите за м.ноември 2006 година, се констатира нарастване на износа на облекла и текстил от Балканите към ЕС. Няма страна, която да има спад в износа:
- при България увеличението спрямо ноември 2005 г. е с 15.4%. Към ноември 2006 г. сме изнесли стока на стойност 1.338 милиарда евро, което е с 50 милиона повече от цялата 2005 г.;
- Турция има увеличение от 11.2% и е вече почти 10,5 милиарда евро;
- Македония увеличава износа с 11.1 % и достига 326,7 милиона евро, отчита се растеж през месец ноември, спрямо м.октомври 2006;
- За Сърбия знаем - с почти 120 % ръст достига износ от 220,5 милиона евро;
- Най-тромавата индустрия в Румъния се съвзема и отбелязва увеличение в обема от 1.6%. По-слабо е увеличението при Хърватска с 0.6 % и реализация от 404.3 милиона евро, където  може да очакваме от следващата година спад.
При другите доставчици на ЕС почти няма промени спрямо отчетите от последните месеци. По значителен ръст правят Бангладеш 19.1 %, Виетнам с 123.8 % и Индонезия с 15.7 %. Китай е още под контрол с 3.8%.

Изнесените данни са взети от Еуростат.
Данните за м.октомври 2006 могат да бъдат видяни на тази връзка Износът не отслабва.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News