English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018
Процесът на търговска либерализация и дерегулация не може да бъде дискутиран отделно от основните тенденции в международната търговия.  Обхвата и натурата на международните търговски операции се промени изцяло през последните години, създавайки непрекъснато, както нови възможности, така и заплахи за компаниите.
Налице е ясно очертаваща се тенденция за ориентация на бизнеса към нуждите на клиента, което изисква едно ново мислене в управлението на международните операции. Значението на маркетинга за успешния експорт, заедно с фактора стойност на продукта, стана критично важно условие за конкурентноспособността на бизнеса. Мениджърите трябва да разбират промените в световната търговска система и влиянието им върху конкретния бизнес, който ръководят, защото нещата не са еднакви за различните стоки. Например, в резултат на различните споразумения, подписани от ЕС с Бразилия, търговията със стоки като месните продукти от тази страна ще рефлектира в по-високи цени на колбасите на пазара в България, докато при внос на текстил от Бразилия може да очакваме намаление. И ако прочетем в медиите за тревогата на колегите от месепреработвателната индустрия при вноса от Бразилия, не бива да вземаме техния случай като правило и за нашия бизнес.
Когато нещо не е ясно в търговията, често се тиражира думата предизвикателство, станала вече клише. Вероятно предизвикателството е именно в това, да разберем как най-добре може да се възползваме от тези нови правила в търговията. Глобализацията е растящ феномен резултиращ в движението на стоки, услуги, ноу-хау и капитали. Днес мнозина от нас нямаше да могат да започнат бизнеса си, ако не бяха получили кройките и ноу-хау от фирмите в столиците на модата в Париж и Италия. Но десетки наши фирми продължават да изхвърлят на боклука крйките, доставяни от техните европейски партньори и употребени след кроенето. Вероятно те ще разберат колко стотици хиляди лева ноу-хау са изхвърлили на боклука, когато решат да направят първата си серия от 200 броя за българския пазар и минат през цикъла скица, обмерни данни, описание на технологията, първа кройка, първа бройка за конструкция, корекции, до постигане на перфектната дреха, градиране, корекции на градирането, ръстови серии и едва тогава производство.
Нека да не говорим вече, че нашата текстилна индустрия не дава необходимата суровинна база. Границите са отворени за предприемчивите. Намираме се в непосредствена близост до най-големите текстилни производствени центрове. Български текстил също се продава успешно и в страната и навън от нея. Днес българската индустрия за облекло и текстил е успешна, благодарение не на далновидността на политиците, а на отворения пазар, който принуди фирмите да действат в ситуация на либерализиран пазар, далеч преди европейските фирми да бъдат поставени в такива условия.
Глобализацията и интернет сведоха разходите по комуникацията при международните сделки на съвсем приемливо ниво. Някога една малка фирма, работеща за износ имаше месечни разходи за факс в порядъка на около 500 лева. Днес интернет позволява ежедневен контакт с клиентите на цена от 25 лева и им дава надеждна информация за статуса на поръчките им, прави ги сигурни. Разбира се това е валидно за тези фирми, които са усвоили комуникацията с клиентите. В един друг материал, който се появява на нашия сайт разглеждаме пробива на една австралийска фирма в Англия. Всеки вероятно ще възкликне, че причината е в добрата комуникация и ползването на английският език. А какво правим с руският език, който мнозина от нас са учили. Как използваме тези знания на руския пазар, към който са се устремили днес всички говорещи само английски, немски или италиански езици. Умеем ли да използваме глобалните ни преимущества.
Накрая в контекста на тези мисли да си зададем един въпрос - глобална ориентирана ли е нашата фирма ? 
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News