English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018

Китай има амбиции да увеличи износът на облекло и текстил и през 2007 година с минимум 15%. Това са сигналите, които идват от тази страна. Изразено в цифри увеличението е равно на сумата от около 22 милиарда долара.
Един поглед към териториалното разпределение на износа на Китай за периода януари-ноември 2006 година ни показва следното:
- Общ износ за целия свят - 133.471 млрд.щд  + 24.6  %
- Износ за САЩ                   - 20.371 млрд.щд  + 15.37 %
- Износ за Япония               - 18.025 млрд.щд   +  8.38 %
- Износ за Хонг Конг           - 16.351 млрд. щд  + 21.3  %
- Износ за ЕС                     - 20.676 млрд.щд    + 18.32%
- Общо износ без ЕС+САЩ - 92,424 млрд.щд    + 28.38%
Процентите изразяват увеличението спрямо същия период на 2005 година, а данните са от китайските статистики.
Как ще се отрази това на главните ни пазари:
Пазара в ЕС понастоящем заема дял от около 15.5% от китайския износ на облекло и текстил. В сума от предвиденото увеличение това представлява 3-3.4 милиарда. Засичаме увеличението на износа на Китай към октомври 2006 по данни на Еуростат и виждаме, че Китай е реализирал за десетте месеца увеличение от около 2 млрд.щ.д. Което ни кара да предположим, че реалното увеличение на китайския износ за 2007 година може да се очаква от около 2.2 - 2.5 милиарда.
Трябва да отчетем и пазарния дял на Хонг Конг, които през същите десет месеца на 2006 година, завоюваха нови около 1.15 млрд щ.д. от пазара в ЕС-25.
Така виждаме, че Китай и Хонг Конг ще отнемат съществен пазарен дял от другите играчи на европейския пазар. Това ще бъдат предимно в артикулите, понастоящем с ограничение - пуловери, тениски, панталони, домашен текстил и др. В тези категории и в другите масови стоки, производителите и в България могат да се чувстват застрашени от китайския износ.
Това усещане ще владее и българските фирми, присъстващи на българския пазар. Виждаме, че Китай се справя доста по-добре на пазарите, които не ги ограничават с квоти. На тези пазари Китай реализира увеличение от 28.38 %. Още повече, че през 2007 година, митата за внос на текстилни стоки от Китай ще бъдат драстично намалени, поради прилагането на тарифите на ЕС и за България.
Поглед към данните на Еуростат ни показва, че увеличението на износа на Китай за ЕС се дължи на увеличение в цените на изделията. Към октомври 2006 година 1 кг се е изнасял средно за около 11 щ.д., докато към същия период на 2005 г. отчитаме стойност от около 10.25 щ.д. Физическото увеличение на износа от Китай към ЕС към октомври 2006 година е 1.4%.
Предвид това посочените в този материал предполагаеми увеличения могат да бъдат снижени с коефициент, който е трудно да ви предложим. Трябва да търсим баланс между нуждите на населението като облекло и техните покупателни възможности и може да очакваме, че други фактори ще повлияят на крайното решение на купувачите за избора им на стоки, предлагани от страни с различна географска принадлежност. Тези фактори ще влияят и на общите тенденции за увеличаване или намаление на кошницата "облекло и текстил" в ЕС, която към десетте месеца на 2006 година, спрямо същия период на 2005 г. изглежда така:
- общ внос на облекло и текстил - минус 7% във физическо изражение и близо 2% увеличение в стойност;
- внос от всички страни извън ЕС включително Китай - увеличение от 5%;
- внос от всички страни извън ЕС без Китай - увеличение от 6.5%. Принос за това имат  балканските страни, включително България.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News