English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018

Задържа се добрия ритъм на износ  на облекло и текстил от България към Европейския съюз, според данните на Еуростат и към м.октомври 2006. Спрямо същия месец на предидущата година, износът за десетте месеца на 2006 е нарастнал със 137.678 милиона евро, достигайки цифрата от 1.208 148 милиарда евро, което ни доближава до износът от 1.287 506,65 с който завършихме 2005 година. В проценти увеличението е 14.5% във физически обем (тонове) и 12.86 % в стойност. С 13.285 евро/кг пък се доближаваме до цената от 13.4 евро за килограм, с която завършихме 2005 година.

С това България се очертава като един от отличниците на печелившата югоизточна европейска или по-скоро балканска зона. За отбелязване е промяната при Сърбия с нарастващ износ със 134.6 % достигайки 197.495 милиона евро, а Македония отбелязва увеличение на износа от 9.2%.  Турция също бележи 11.5% ръст в износа. Румъния почти излезе от кризата и достига нивото на продажби през 2005 година. Очевидно наред с фактора "географска близост", все повече ще трябва да говорим и за гъвкавост на фирмите. 
Вероятно с последния показател може да свържем - временната криза в Румъния и намалението на износа на Украйна със 7.4%.
Тези данни в проценти отбелязват промяната във физически обем.

Година 2007 е последната, в която производителите от Китай, ще бъдат "под контрол" в някои категории облекла като пуловери, мъжки панталони, блузи, тениски, сутиени, памучни тъкани, спални и кухненски комплекти. През тази година ще бъде разрешен 12.5% растеж в тези категории, а от 1 януари 2008 година, вноса в ЕС ще бъде либерализиран напълно. Тази ситуация следва да бъде взета под сериозно внимание от производителите и износителите на масови артикули в ЕС в горните категории.

Данни за износа към ЕС към м.август 2006 могат да бъдат видяни на тази връзка Изнасяме за ЕС наравно с Швейцария ....

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News