Защитното и професионално облекло (ЗПО) е един от козовете, с които България печели с открити карти поредните разигравания на голямата игра през годините, последвали края на споразумението Multifiber. Не е трудно да се направи прогноза, че тази позиция ще продължи да заема важно място в графата продажби на търговската листа на нашата страна. Причината - засилва се грижата на институциите в ЕС за намаляване риска от аварии, производствени инциденти и терористични заплахи, което засяга пряко развиването и усъвършенстване на защитното и професионално облекло. Предпоставките - по-голяма част от тъканите са от европейски производители.
Една друга източно-европейска страна Полша, е един от лидерите в доставките на ЗПО и днес. Какви са индикаторите за развитие в тази страна ще разгледаме на базата на материала на Малгожата Косзевка от ТУ в Лодз, от който ще спестим формули и графики.
На първо място в анализа се отбелязва високата специализация в този производствен сегмент, в сравнение с други артикули. Този индикатор се приближава до 1 т.е. специализацията довежда и до висока производителност. Заработката (брутния продукт) на един работник в сегмента ЗПО е по-висока от тази в другите сегменти. Въпреки това тя остава доста по-ниска в сравнение със страна като Германия.
В анализа се отбелязва, че сегмента на защитното и професионално облекло има много по-постоянни резултати при износа в сравнение с други артикули. На фона на общия спад на износа на Полша към ЕС (до 2004 г.) ЗПО има по-добри показатели.
Заключенията на експерта от Института за световна икономика и текстилен маркетинг към ТУ-Лодз е, че Полша е постигнала висока степен на специализация, която доказва силната позиция на производителите спрямо техни външни конкуренти. Полша държи също така конкуретни предимства в производството на ЗПО и затова този продукт е конкурентен на европейските пазари, купуващи 80% от полския ЗПО износ, който заема около 6% от вноса на ЗПО в ЕС.
Една от причините за частична загуба на пазара от полските фирми е...България.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs