English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Март 2018

За първите шест месеца на 2006 година България отново показва стабилни резултати при износа на облекло и текстил за ЕС. С износ за 675 758 000 евро страната ни отбелязва ръст от 14.6 % във физически обем и 10.6% в стойностно изражение спрямо същия период на миналата година.
Цената на килограм изнесено изделие продължи да пада от 13.10 евро за кг през първите четири месеца на 2006 г. до 12.80 евро за килограм за шестмесечието. През шестте месеца на 2005 г. цената е била 13.27 евро за килограм.
България остава на 20-та позиция във вносната листа на ЕС.

Румъния увеличава износа си само с 10 млн.евро на стойност 1894 162 000 евро. И Румъния отбеляза спад на цената спрямо първите четири месеца от 17 евро за кг на 16.66 евро за кг.

При вноса позицията на България е почти непроменена, като за полугодието сме внесли текстил за 550 778 хил.евро по цени на отправната митница и ще завършим годината с внос от около 1 млрд.евро. Цената по вноса се покачва леко на 8.18 евро за кг спрямо 8.10 през първите четири месеца на 2006 г.

Вероятно България ще завърши годината с износ на облекло и текстил за около 1.4 млрд.евро за ЕС при цена около 13 евро за килограм.

Източник на данните: Еуростат

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News