English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Ситуацията, при която България задържа позиции в производството и износа на облекло и текстил през последните две години не бива да успокоява поне половината от фирмите у нас.

Промените на пазара на облекло и текстил в Европа ще имат развитие и през следващите години, когато се очаква да отпаднат ограниченията наложени на Китай за постепенно увеличаване на износа на облекло и текстил за ЕС. Западноевропейските фирми, свикнали да реагират по-отрано на кризисна ситуация, задействаха предпазни планове:

- навлизане на източно-европейските пазари
- подобряване иновационната, производствената и логистична структура

В техните по-близки или далечни планове са отварянето на индийския, китайския и други пазари.

Как реагират на задаващата се криза страните от Централна Европа? По отношение на анти-кризисния план при тях вървят подобни процеси. Фирмите, които доскоро са били производствена база на западно-европейските брандове, започват да прилагат наученото от тях през годините. В зависимост от степента на прилагане на план "анти-криза", фирмите предприемат няколко основни действия:
- съкращаване на неефективното производство
- заемане територия на собствения пазар чрез отваряне на верига магазини
- износ на собствена продукция за други страни, най-често това е Русия
- при повечето от тях се задържат стратегически партньори от Западна Европа, които все още заемат над 50% от капацитета. Този процент е по-голям при по-големите фирми.

Като една от честите грешки на стратегията се счита трудното взимане на решение за съкращаване на производството и персонала. Фирмите не обръщат достатъчно внимание на разходите, фокусирайки се на по-високи приходи. Справянето на фирмите от Централна Европа с кризата е по-успешно в страните, които имат по-добра подкрепа от банките и система за достъп до фондовете на ЕС.

В България, фирмите от сектора "облекло и текстил" бяха алармирани своевременно за предстоящите промени в световната търговия и респективно отражението им върху производството от Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил чрез секторни и медиини прояви. Трябва да се отдаде заслуженото и на някои печатни медии, които отразиха с много материали промените на световната текстилна сцена. Тези послания бяха разбрани от десетки фирми и не достигнаха до много повече.

Разбира се, вестта за увеличението на износа за ЕС с 14.2% през първите четири месеца на 2006 година е добра. Тази тенденция се задържа и през новия есенно-зимен експортен сезон.  Резултатите идват при нарастващи енергийни и социални разходи и спад в експортната цена с около 3%. Логично е при такива условия нашите фирми да имат план "анти-криза" за посрещане на намаляващата ефективност в настоящето и стесняващия се пазар в бъдещето. Добрият план трябва да съдържа :
- подобрение на структурата на разходите
- съкращаване на неефективните работници. Сегашното раздуто състояние на персонала на фирмите не води до добри резултати, нито за фирмите, нито за работниците, нито сектора като цяло. Неефективните работници "дърпат" фирмата назад. Социални мотиви "не позволяват" заработката във фирмата да бъде разпределена справедливо и по-добре работещите да получат полагащата им се част. Така ефективните работници и средния ръководен персонал, който трябва да бъде двигателя на развитие биват ощетени, за сметка на работници, които не работят ефективно. Поддържането на такива неефективни работници е свързано и с повишени социални разходи, както преки към бюджета, така и вътрешно-фирмени за подобряване условията на труд. В крайна сметка ниската ефективност създава изкуствен недостиг на работна ръка. С освобождаването от неефективните работници в рамките на около 8-10% годишно, фирмите ще се освободят от излишни разходи, ще създадат мотивация за персонала си и ще създадат маса от безработни, които вече ще имат мотивация за работа, тъй като нейното намиране няма да става чрез първата попаднала обява във вестника.
- Въпроса за средния ръководен персонал, зависи единствено от всеки мениджър на фирма. Непопулярността на професията и слабата образователна подготовка за подготовка на среден ръководен персонал за индустрията са налице. Фирмите трябва да инвестират в този персонал, за да променят структурата на производството и продажбите, както и да подобрят качеството. Ще нарастне необходимостта от създаване на нови работни места в професии като дизайн, маркетинг, бранд-мениджър, мениджър-продажби и мърчандайзър. Укрепването на корпоративното управление е също важен момент.
- Връщайки се на структурата на разходите виждаме, че не очакваме разходите на фирмите за персонал да намалеят, напротив, очакваме те да нарастнат, поради ре-структурирането в по-високо заплатен среден персонал, за сметка на неефективния изпълнителен състав.
- Създаването или укрепването на този среден ръководен персонал ще позволи на фирмите да се изяват като играчи на националния или друг пазар със собствен продукт.  Ограничения достъп на много от фирмите до оборотни средства ги поставя в затруднение да реализират бизнес плановете си. Финансовите институции не са особено "приятелски" настроени към сектора, работещ с ниска норма на печалба и по-специално към микро- и малките фирми. За да се спечели тяхното доверие, фирмите ще трябва да извървят път на подобряване и прозрачност на корпоративното управление.

У нас дела на облеклата, собствен продукт и собствен бранд, продавани на националния и външните пазари на фирмите с персонал около 100 души варира в рамките на около 10% и много рядко този процент е нагоре. Резултатите на фирмата все още зависят до голяма степен от външните партньори, много от които са известни европейски брандове. Изминалите 15 години бяха недостатъчни за много от фирмите да развият и инвестират в разработка на собствен продукт и бранд. По-малки фирми стартираха по-рано в този процес и при някои от тях пропорцията собствен продукт - ишлеме е обратната. Много от тях обаче са настанени в най-уязвимата зона - най-леките изделия, трикотажните, подвластна на влиянието на Китай и Индия. Навлизането на нови пазари и утвърждаването на бранда е пътя, който ще поемат не повече от една четвърт от фирмите у нас. Останалите ще чакат оставащите добри дни за бизнес, след което помощите на ЕС за преодоляване на кризата от глобализацията.

Индустрията освобождава стотици работници 
Модна фирма спира производство в Полша
Идва от запад и стигна до Тимишоара. Що е то?
Рефлекции от кризата

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News