English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Април 2018

Сред грижите на мениджърите по време на рецесия стоят ред важни решения, насочени към намаляване на разходите при поддържане на доброто представяне на компанията. Това поставя лидерите пред непрекъснато предизвикателство, тъй като бизнеса е на фаза оцеляване, а нуждата е по-скоро да бъдат генерирани основни касови приходи вместо да бъдат предприемани инвестиционните проекти.

Един от несъмнените отговори, прилагани от някои от корпорациите, за да се справят с неблагопрятните ефекти на глобалната икономическа рецесия е съкращаването на персонала, което води до освобождаване на част от служителите.

Но заплатите на служителите и свързаните с тях други разходи обикновено съставляват значителна част от разходите на компаниите, а времето в което живеем създава риск от натрупване на излишъци.

Никога не е лесно за компаниите да се разделят със служителите си, с които е изграден рапорт, но рецесията е външна сила, която е трудно да се контролира.

Старши мениджърите разбират напълно това и ако някои служители трябва да си тръгнат, първата стъпка, която трябва да бъде подсигурена е, тази необходима вътрешна промяна да бъде добре възприета, включително и от жертвите на съкращението.

Допускайки, че ръководството е приело единодушно стратегия за съкращаването на персонала, началото и края на процеса трябва да обхване работа с две групи от служители:

Съкращаваните
Да се запази лустрото на имиджа на компанията, дори след като е посочена  вратата на някои от служителите, е правилната стъпка при извършване на съкращенията, така че тези хора винаги да говорят само добри неща за компанията.

Ето защо, отдела за работа с персонала трябва да приложи такава техника за организационно развитие, за да бъде сигурно, че напускащите разбират необходимостта от хода на компанията.

Дори и при силно отдаден персонал, мениджърите не могат да зачеркнат обществото или външните фактори, интересуващи се от продуктите на компанията.

Ако съкратените опетнят репутацията на тяхната вече бивша компания пред обществото, и най-доброто представяне на оцелелите няма да им позволи да стигнат надалеч.

Ще бъде знак на сериозно уважение към освобождаваните, ако първо мениджърите отделят време да обяснят обширно причината, за това което се случва, след което да им заплатят полагаемото, съгласно законовите права на служителите.

Имунизираните
Ръководството на компанията трябва да има ясни очаквания, че служителите, които оцеляват в процеса на свиване, са ангажирани за постигане на основните цели на компанията.

Въпреки, че те не са станали жертва на съкращенията и че няма колебания за тяхното предишно представяне, у тях все пак се заражда съмнение за следващия ход на компанията. При установяване процеса на съкращаване на персонала, морала и лоялността на тези служители са поставя на изпитание.

Това означава, че мениджърите могат да очакват много случаи на дезориентирани хора, като тези, с които те наскоро са се разделили.

Недостатъчно внимание по време на работа означава намалена продуктивност за тези служители, поради което адресирането на начини за възвръщане на тяхната отдаденост е първата стъпка за подобрение на представянето им.
 
Преди всичко, притесненията на тези хора идват от повечето работа, която ще трябва да се върши срещу малко увеличение на възнагражданието, а понякога и без такова, докато глобалната рецесия премине в период на стабилитет.

Служителите все още трябва да усещат, че те са уважаван актив на компанията и това означава ефикасна и ефективна комуникация за всички решения, които ги засягат.

Различна работна структура, включваща последствията от съкращенията и техните решения трябва да бъдат въведени и да включват мненията на служителите, както и тези на мениджърите.

Други решения, като изоставане на проучванията и развитието и отклоняване на изгодни печеливши инвестиционни проекти, могат да предовратят разширяването на задачите за даден служител до ниво, на което да не могат да бъдат управлявани.

Освобождаване от активи и наличности, намаляване на бонусите и част от премиите за ръководния персонал например, може да бъде използвано за балансиране на платежната структура между изпълнителното ръководство и имунизираните работници.

Неща, като признаване на доброто или подобреното представяне на служителите могат да бъдат необходими, когато ги пренасочваме към нови работни места, където те ще получат нови умения.

Ролята на лидерите, отдаващи преференции на мотивацията на служителите е критичен фактор, за да се помогне на компанията да премине през рецесията, извличайки с най-добрата ръководна стратегия, да постигне всеотдайно представяне на служителите.

Понякога, когато търсенето на продуктите и услугите се върне на предишното ниво, фирмата може да разбере, че направените съкращения са твърде голями. Ето защо към процеса на освобождаване на служители трябва да се подходи много внимателно.

По материал на Esteri Maina

Други материали
Човешки ресурси и тяхното управление в модния бизнес
Конкурентно предимство и човешките ресурси

Коментари
Валерия Рачева 10/05/2009 11:54
racheva_v@abv.bg

Страхотен анализ! Поздравления и благодарности!

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News