English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
23 Март 2018

В три последователни материала представихме случай от практиката – ритейлера на облекло Giordano, развит от Jochen Wirtz.
Въпреки, че случая е подготвен през 2005 година, въпросите които се разглеждат от автора са валидни и до днес. Особено в светлината на икономическата криза, обхванала света през втората половина на 2008-ма година. Реакциите на Giordano при възникналата азиатска криза преди десетина години, могат да посочат възможни решения за много фирми в настоящите условия.
Някои от другите въпроси, които задава въпросния материал:

1. Съществуват ли прилики между източно-европейските пазари, сходни на тези на азиатските пазари, които Giordano използва за експанзия и налице ли са условия българските ритейлъри да атакуват тези пазари?
2. Кои са пазарите днес, където конкуренцията не е толкова остра, чиято икономика не е ударена твърде тежко и могат да бъдат цел за ритейлърите? Имат ли българските ритейлъри отличителни качества, даващи им конкурентни предимства да навлезнат и се възползват от разширяване на тези пазари?
3. Giordano днес вече има по един магазин в София и Варна. Дали ритейлера е адаптирал маркетинга и стратегията на операциите си при навлизането на пазара в България?
4. Какви са генералните уроци, които могат да бъдат научени от другите ритейлъри в България, изучавайки случая Giordano.
5. През 2008 година, Giordano прави изход от производството, продавайки дяловете си в производствени фирми, за да се фокусира на ритейлинга. Дали това решение е приложимо от българските ритейлъри, които имат собствено производство?

Случаят „Giordano” е подходящ материал за разработка на стратегическите маркетинг планове на фирми, които имат визия да станат глобални играчи.
 
Референция: Wirtz, Jochen - Giordano, International Expansion, 2005

Другите материали
Фокус върху Китай
Критични фактори
Случаи от практиката Giordano - трета част
Случаи от практиката - Giordano (втора част)
Случаи от практиката – Giordano
Как да анализираме случаите от практиката?
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News