English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018

Критични фактори са тези дейности, които компанията трябва да извършва добре, за да се справи с конкурентнтите сили в индустрията. Веднъж, след като фирмата извърши анализ на конкурентните сили, работещи в индустрията, следва да се идентифицират факторите, които са критични за успеха на бизнеса.

Например, при потребителските стоки, където стоките не са диференцирани и клиентите са чувствителни към цената, надпреварата при конкурентите е интензивна и ценовата конкуренция е силна. За да се направи печалба тогава, когато сметките са тънки, компаниите трябва да продават големи количества. Критични фактори в такава индустрия ще бъдат икономиките в развитие. Високо конкурентна фирма ще трябва да има голям производствен капацитет, за да произвежда големи обеми стоки при най-ниски разходи, така че да може да продава стоките си на най-ниската пазарна цена, за да спечели максимален пазарен дял. Този участник в конкуренцията преследва обща стратегия за лидерство.

Всяка индустрия има ограничен брой критични фактори за успех. Понякога само един фактор за успех е критичен, особено във високо конкурираща се с разходите среда. Като правило три или четири фактора са от критична важност, а няколко други са по-маловажни.

Следва списък с повечето от общоприетите критични фактори за успех.

Разбиране на пазара
- чувствителност към променящите се пазарни нужди
- разбиране защо и как купуват клиентите
- иновативен отговор на клиентските нужди
- клиентска лоялност
- свързване на маркетинга с производството
- инвестиция в растящи пазари
- разбиране кога да пренасочваме ресурси от стари към нови продукти
- дългосрочно виждане за развитието на пазара и ресурсите
- възможност да се определят и достигнат сегментите на пазара
- да се идентифифицира и ползват глобалните пазарни възможности
- покритие на продуктовата линия
- къси срокове за разработка и маркетинг на нови продукти
- идентификация и позициониране за задоволяване на клиентските нужди
- предимства от уникално позициониране
- силен бранд имидж и познаваемост
- разбиране и познаване възможностите на конкурентите
- готовност да бъдат формирани междуфирмени коалиции


Маркетинг променливи
- покритие на дистрибуцията, скорост на доставка и особености
- коопериране в търговски отношения
- ефективност на бюджета за реклама
- величина на промоциите и влияние
- брой на персонала по продажбите и производителност
- клиентско обслужване и обратна връзка
- високо качество на продукта
- ниски разходи
- възможност да се доставя висока стойност на потребителите
- голям бюджет за маркетинг

Взимане на решения
- качество на пазарното проучване
- силата на информацията
- аналитична способност
- развитие на човешките способности
- да се привлича най-добрия персонал
- управленски възможности и опит
- възможност за взимане на бързи решения и адекватни дейтвия
- организационна ефективност
- систематично усъвършенстване на основата на минали стратегии

Източник www.ic.gc.ca  
Други материали
Фокус върху Китай
Случаи от практиката Giordano - трета част
Случаи от практиката - Giordano (втора част)
Случаи от практиката – Giordano

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News