English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018
Преди 40 години, когато маркетинга се развива, Уди Алън създава филм, със заглавие „Вземи парите и бягай”. Едва ли режисьорът си е представял, че тези думи ще придобият значението на червена сигнална лампа за милиони потребители днес по света, сблъсквайки се на пазара с моралните ценности на производители, търговци, дизайнери и други опосредстващи контактите с потребителите структури.

Пазарът е място, където се предлагат стоки и услуги и колкото повече предлагане, толкова по-добре за потребителите. Когато обаче излизаме бавно и мъчително от схватката на плановата икономика, когато нямаме традиции, нито в производството, нито в търговията, съответно и в потреблението, често попадаме на физически или юридически лица, водени от максимата да вземат парите на потребителите, без да предоставят подобаваща стойност с продукта или услугата си. 

Сигурно няма човек, който да не е попадал на този тип производители и търговци – техните стоки и услуги може да проследим от утробата, преминавайки през всички фази на развитието и обслужване на нуждите на човека, възпитание, образование, храна, дрехи, здраве и т.н. та чак до гроба.

Двадесет години би трябвало да са достатъчни, за да се научим в кое училище да заведем детето си да учи, от кой магазин да пазаруваме, какво масло да си купуваме, какъв пуловер да облечем. Би трябвало, но още не сме се научили. Разбира се, че като потребители го искаме, но как да стане това, ако в сферата на нашите дейности ние не сме етични към потребителите, как да очакваме същата отплата от другите играчи на пазара. С този материал ще говорим за морала и етиката на производителите, търговците, дизайнерите и други структури, които обслужват модния пазар. Всъщност не би трябвало, когато говорим за модния бизнес, да говорим за такива практики въобще. Модния бизнес няма за цел да търгува с модни стоки със занижено качество и да навява лоши спомени, но не така се разбират нещата все още у нас от някои фирми.

Ако Уди Алън знаеше за нашия сайт, вероятно би харесал за заглавие на новия си филм едно изречение на „наша героиня” „От мене, никой, нищо, нема да вземе”. Тези думи за съжаление показват облика не само на един производител или търговец, които за нуждите на материала ще наречем комерсанти. Те са често срещани на пазара, където обичайно са се позиционирали твърде ниско, работят с нискостойностни материали (и на качество и на цена) с участие на ниско заплатен труд, и разбира се никой по тази верига не желае да понесе отговорност за непрофесионалните си действия, още по-малко крайния търговец, предлагащ стоките на пазара.

Несъмнено комерсантите, които тръгват да работят чрез вграждане на тези ниски стойности в цената имат за цел да реализират печалби от дейността си. Това кара тези играчи на пазара да стискат тънката печалба, която са изтръгнали от потребителя на цената на загубения завинаги пореден клиент. Те обаче пропускат някои от изводите на маркетинга, че липсата на отговорност и на добро обслужване на клиента са основната причина за загубата и отлива на клиентите, и че лоялния клиент е в основата на устойчивият растеж на една фирма.

При анализиране на финансовите резултати на публичните акционерни фирми, които изобилстват в интернет, често забелязваме употребата на термина нетни продажби, в което се включват продажбите след приспадане на направени намаления във всякакъв вид към потребителите, както и някои други вътрешно-фирмени разчети, като намаления за персонала, кражби и други. Такова счетоводство при нашите комерсанти няма – има само една цифра – тази на влезналите приходи, от които нищо и по никакъв повод не се връща на клиента. Дори и кражбите често се понасят на 100% от персонала по продажбите на магазините, въпреки че основната отговорност принадлежи на магазинера, т.е. собственика на магазина, който трябва да обезпечи инвестицията от система против кражбите.

След тези редове, идва време да говорим за морала и етиката, такива каквито трябва да са. А те могат да бъдат само на едно ниво – особено за тези, които имат намерение да останат на пазара за по-дълго. Моралът означава признание на собствените грешки, а етиката предоставяне на потребителите на продукти, които заслужават стойността, платена за тях.

И ако една от причините за неетичното отношение на комерсантите е ниското им начално позициониране, ориентацията им към изтънелия джоб на потребителя, идва време да помислим, защо не получаваме естествения растеж през тези години, когато наложените брандове откриват магазин след магазин. Една от причините ще търсим в променливия само на качество, но не и на количество поток на клиенти, представяни често, като пасажерите на едно виенско колело, където новите клиенти се качват от едната страна, а тези, които са направили едно пътуване слизат от другата страна. За да видим тези клиенти да повтарят пътуването е необходимо да им предложим добро обслужване и неоспорими отношения, а не еднократно пътуване, от което може да получат само лоши спомени.

Може би на някой ще прозвучи еретично да говорим за ре-позициониране в по-горна категория облекла във време на криза. Но наблюденията на пазарните практики показват, че потребителите сменят източника на техните покупки по няколко причини – липса на клиентско обслужване, качество и едва за 10% от тях цената има някакво значение. Така че на въпросните комерсанти препоръчваме преоценка на сегашното позициониране, за да могат да оперират при нормални обстоятелства с инструментите печалби, отстъпки и загуби. Те трябва да заявят ясната си позиция по отношение на моралните и етичните принципи, ръководещи техния моден бизнес. Тогава могат да очакват да се присъединят към клуба на бързо развиващите се компании и да нарекат тяхната марка моден бранд.

Новите фирми и дизайнери, навлизащи на пазара трябва да покажат ясно разграничаване от лошите практики, да приемат етиката в отношенията им с клиентите, пък дори и с конкуренцията за свой флаг, с което ще покажат нов начин на мислене, на който потребителите ще отдадат недвусмислено предпочитание.
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News