English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Март 2018
Индустрията за текстил и облекло в Чешката република обяви миналата седмица стотици излишъци и производствени ограничения. Като главната причина за това се смята финансовата криза, удряща продажбите на техните продукти в чужбина. Силната крона също работи против производителите.

Текстилната индустрия, заедно с автомобилостроенето са двата индустриални сектора, засегнати най-много от кризата. Шансът за това уволнените работници да намерят нова работа намаляват: безработицата спадна през месец октомври, но спад има и в броя на свободните работни места.

Една от най-големите текстилни компании Novа Mosilana, обяви 80 съкращения до края на годината. Hybler Textil ще освободи 100 работника в двете си производствени единици в Бохемия, Tessitura Monti Cekia, които през пролетта търсеха работници обявяват около 80 съкращения. Най-големият производител на облекло OP Prostеjov, ще намали състава със 150 работни места до края на ноември, Slezan ще затвори три фабрики и остави 350 работника без работа.

В момента в Чехия работят около 400 000 души чужденци, повечето от тях нелегално. Те работят до 13 часа, 30 дни в месеца, понякога дори почти 410 часа месечно. Това устройва някои фабрики, тъй като ги освобождава от плащане на такси и могат да уволнят работника, когато решат. 

Продажбите в магазинната мрежа на нехранителни стоки в Чехия през м.септември показаха ръст от 7.5%, но за октомври се забелязва влиянието на кризата и спад в реализацията. Очаква се, че коледните продажби също ще бъдат засегнати от тази тенденция. Потребителите ще реагират на растящата несигурност на трудовия пазар.

Информация: Aktuаlnе.cz, praguemonitor

Други материали по темата
Модна фирма спира производство в Полша 
Идва от запад и стигна до Тимишоара. Що е то?
Кризата не подмина и Китай 
Рефлекции от кризата

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News