English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Март 2018
UniCredit и Unidee създават стипендия за креативни хора от Източна Европа, даваща им възможност да бъдат активен член на Unidee & UniCredit проект.

Същност на програмата: целта на Unidee & UniCredit проектите е да се активира творческия процес за социално отговорна промяна. Участниците ще имат задачата и възможността да изразят, промотират и координират инициатива, като конференция, срещи, изложения и работни семинари в сътрудничество с културни местни институции в техните страни и по договор с UniCredit и Cittadellarte. Инициативата ще бъде насочена към изследване и промоция на връзки между финансовия свят, фирмата и културата, стимулиращи диалога между различни дисциплини и културната среда в родината на кандидатите.

Брой на грантовете - 3.

Избираемост: артисти, куратори, управители на социо-културни проекти от България, Сърбия, Украйна и Хърватска. Необходимо е работно ниво на ползване на английски език. Селекцията на кандидатите ще бъде базирана на:
- креативно отношение към социален ангажимент
- професионален опит
- предложение за проекти за инициатива, която да бъде развита по време на резиденската програма с подкрепата на персонала на Unidee и Cittadellarte и представена на UniCredit в края на резиденството. Борда на UniCredit ще оцени предложенията и вземе окончателно решение за реализацията на събитието в родината на кандидата.

В края на курса всеки резидент получава сертификат за участие. Това обаче няма да се получи, ако лицето отсъства повече от 20% от времето през периода на резиденството.

Грантовете: UniCredit предлага на трите източно - европейски кандидати възможността да бъдат част от Unidee in Residence 2008, с покриването на цялата UNIDEE такса от 10.000,00 евро към Cittadellarte, включваща посещение на семинари и работни групи, посещения и огледи, участие в занятията на Cittadellarte, помощта на учителите, настаняването за четирите месеца на резидентската програма и пътните разноски (билет за отиване и връщане икономическа класа).

Как да заявим кандидатурата: представяйки апликация форма "UNIDEE in Residence" (която може да се изтегли от уебсайта или поискана от офиса), заедно със следните документи:
- curriculum vitae (CV)
- документация за предишна работа
- описание на инициативата, която да бъде развита по време на резиденството и последващата възможност за реализация в страната на кандидата.
- писмо за персоналната мотивация на кандидата

Условия за работа и живеене: Фондацията предоставя индивидуална стая, работно място и общо студио (700 кв.метра галерия), обикновено оборудване, библиотека, компютърна стая, кафе и кухня. По време на програмата резидентите посещават лекции и представяне на други проекти, развиват проекти с други резиденти и със самата Pistoletto Foundation. Фондацията опосредства възможности за срещи и сътрудничество с експерти, както и местни партньори, като заобикалящи лица и институции, фирми, училища и съвети.

Времетраене на резиденството: от 15 юни до 15 октомври 2009 година.
Краен срок за получаване на заявките - 28 февруари 2009 година.

Заявките следва да бъдат изпратени на адрес

UNIDEE in Residence
UNICREDIT GRANT
Cittadellarte-Pistoletto Foundation
via Serralunga 27
13900 Biella
Italy

email unidee@cittadellarte.it    
website www.cittadellarte.it , http://unidee.cittadellarte.it/terms.php
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News