English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
23 Март 2018
Продажбите на групата STOCKMANN, номинирани в евро през март 2009 година са 141.4 милиона, което е намаление с 12 процента от предишната година. Взимайки под внимание силното свиване на икономиката и девалвацията на шведската крона, норвежката крона и руската рубла, продажбите на Hobby Hall, Seppаlа и Lindex са на задоволително ниво, според изпълнителния директор на групата Hannu Penttilа. Продажбите на департмент магазините са засегнати от слабите продажби в Балтийските републики, слабата рубла и затварянето на магазина на Смоленский през май 2008 година. На скандинавските пазари идването на Великден през април стана причина за два допълнителни пазарни дни през март, сравнено с предишната година.През м.март 2009 година продажбите на департмент магазините намаляха с 20%, 14% във Финландия и 33% в чужбина. В департмент магазините в Русия продажбите, номинирани в рубли намаляха с 3%, докато евро номинираните агрегирани продажби намаляха с 36%. Продажбите намаляха значително в Балтийските департмент магазини, сравнимо с добрите резултати от предишната година.

Продажбите на Lindex в местна валута се увеличиха със 7 процента, докато продажбите на дивизията номинирани в евро намаляха със 5%. Продажбите се увеличават с 6% във Финландия и намаляват със 7% в чужбина.

Продажбите на Seppаlа в евро са на нивото на предишната година. Те се увеличават със 6 процента във Финландия и намаляват с 10% в чужбина. В Русия печалбите на Seppаlа в рубли се увеличават с 15%.

Продажбите на Hobby Hall се увеличават с 6 процента. Те нарастват с 13% във Финландия и намаляват с 26% в Балтийските републики. Растежа във Финландия се дължи основно на календарния ефект от празника (Великден), което създаде повече пазарни дни.

По информация на STOCKMANN

Други материали
Продажби по време на криза
Когато имаме време да четем нещата, които не ни засягат
 
Глобален бизнес по скандинавска формула
Stockmann и бизнеса в Русия
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News