English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018

Швейцария в лицето на SECO (Швейцарския секретариат за икономически дейности) - основен спонсор, ITC (Международния Търговски Център - Женева)  и румънското министерство на икономиката ще обединят усилия, за да подкрепят усилията на Румъния по пътя към Европейския съюз и да издигнат нивото на националния експорт.

Съвместният проект (2006-2008) се създава, за да подобри конкурентноспособността на експортно ориентираните румънски фирми. Със швейцарската подкрепа, базираният в Женева Международен Търговски Център ще даде на стратегията методологически основи и техническти съвети. Ще бъдат подобрени уменията, капацитета и възможностите за съвместна работа (networking) между организациите за развитие на експорта в насоки като развитие и планиране на стратегия, международни контакти, анализи на пазарите, качество, опаковка, организация на веригата на доставките, развиване компетентност при използване на информационни и комуникационни технологии.

Проекта ще се фокусира на четири основни приоритетни сектора, поради тяхната значимост  за икономиката и потенциала им за развитие: облекла, мебели, информационни технологии и органично земеделие.

В съобщението се отбелязва, че една пета от заетото население в Румъния работи в производството на облекло, а 90% от това производство се изнася за Европейския съюз. Около 5000 фирми работят в сектора, които натрупаха опит през последните години, произвеждат се и текстилни материали, но най-голямата сила на страната е в географската близост до ЕС.
Източник ITC Женева

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News