English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Един фонд на стойност 1.870 милиарда евро ще бъде предоставен за периода от 1 януари 2007 до 2013 година, за да подпомогне изграждането на инфраструктура по външните граници на съюза. Ще бъдат изградени видеосистеми и други средства за наблюдение на движението на хора и стоки през външната граница.
Част от тези средства ще бъдат вложени и в България и това ще се отрази положително на пазарния достъп до пазара. Ще бъде намалена възможността от митническите измами при влизане на стоки в страната и ЕС от трети страни.
Един друг фонд ще подпомага работниците, които са освободени от работа, вследствие на процесите на глобализация. Индустрията за облекло и текстил е един от най-потърпевшите сектори и ще бъде бенефициент по тази програма.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News