English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Февруари 2018

Акцентите:

- През последните 6 години BGиндустрията за производство на облекло и текстил удвоява производството и износа на облекло за ЕС. Основни субективни фактори и тяхната роля;
- Синергичен ефект или феномен, в който два или повече "агента" чрез действията си, създават по-голям ефект от предвиждания при индивидуалните си действия - държава - организации в подкрепа на бизнеса - фирма;
- Динамично развитие на средата и необходимост от адекватни действия. Развитие на общия информационен фон у нас, спрямо този на нашите основни конкуренти;
- Поглед към българската индустрия отвън. Канали за опознаване на производствената и продуктова среда в BG;
- Данни за популярността на BGиндустрията и организациите в подкрепа на бизнеса сред производствените фирми в чужбина;
- Данни за популярността на BGиндустрията и организациите в подкрепа на бизнеса сред крайните купувачи, развиващи частна марка - магазините в чужбина;
- Данни за популярността на BGиндустрията сред потребителите на чуждестранните информационни текстилни портали и други интернет инструменти за маркетинг;
- Анализ на данни (силни и слаби страни), техника на изследване, изводи на мезо и фирмено ниво;
-  Да превърнем недостатъците на другите страни в наше предимство!

"Ако мога да установя разположението на врага, докато в същото време скрия своето, тогава ще мога да съсредоточа силите си, а той да разпръсне своите. И ако ги съсредоточавам, докато той ги разпилява, ще мога да използвам цялата си сила, за да нападна малка част от неговите. Тогава ще имам числено превъзходство. И ако с много бойци нападна малко в предварително избрана точка, тези, с които се бия ще бъдат в безнадеждно положение." (VI.13) Изкуството на войната, Сун Дзъ.

Участниците ще получат информационни материали по темата.

Дата: 21 декември 2006 г. от 11 часа. Времетраене - 2 часа.
Място за провеждане - Международен център на модата - Интерпред, Световен Търговски Център, София

Данните и техниката за изследване ще бъдат полезни на фирми и организации от различни сфери на дейност да направят изводи за бъдещата си работа в тази посока. Семинара е подходящ за маркетинг специалисти и мениджъри на фирми.
Повече информация по темата потърсете тук.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News